Den Frie Bibel

Paulus’ Første Brev til Korintherne, kapitel 1

1:4Jeg takker altid Gud for jer for den Guds nåde som I har fået i Kristus Jesus, 1:5at I ved ham er blevet rige på alt, på al tale og al kundskab, 1:6ligesom vidnesbyrdet om Kristus er blevet bekræftet hos jer 1:7så at I ikke mangler nogen nådegave mens I venter på at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares, 1:8han som også indtil det sidste skal bevare jer faste som uanklagelige på vor Herres Jesu Kristi dag.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 22.09.2021