Den Frie Bibel

Apostlenes Gerninger, kapitel 10

10:42Og han har påbudt os at prædike for folket og højtideligt vidne om at han er den af Gud bestemte dommer over levende og døde. 10:43Om ham vidner profeterne at enhver som tror på ham, skal få syndernes forladelse ved hans navn.« 10:44Endnu mens Peter talte disse ord, faldt Helligånden på alle dem som hørte ordet. 10:45Og de omskårne troende som var kommet sammen med Peter, blev meget forbavsede over at Helligåndens gave var blevet udgydt også over hedningerne; 10:46for de hørte dem tale i tunger og prise Gud. Da svarede Peter: 10:47»Mon nogen kan nægte dem vandet så de ikke bliver døbt, de som dog har fået Helligånden lige så vel som vi?« 10:48Og han befalede at de skulle døbes i Jesu Kristi navn. Da bad de ham om at blive der nogle dage.

Vælg kapitel

1 2 10

Vælg kapitel

1 2 10

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 12.05.2021