Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Efeserne, kapitel 3

3:13Derfor beder jeg at I ikke taber modet over mine trængsler, som jeg lider for jer, hvilket er en ære for jer. — 3:14For denne sags skyld bøjer jeg mine knæ for Faderen, 3:15fra hvem enhver faderlighed i himlen og på jorden har sit navn, 3:16at han efter sin herligheds rigdom må give jer at styrkes med kraft ved hans Ånd i det indre menneske; 3:17at Kristus må bo ved troen i jeres hjerter, rodfæstede og grundfæstede i kærlighed, 3:18så at I sammen med alle de hellige må være i stand til at begribe, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, 3:19og at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, for at I må fyldes til hele Guds fylde. 3:20Men ham som formår over alle ting at gøre langt ud over det som vi beder om eller forstår, efter den magt som virker i os, 3:21ham være ære i kirken og i Kristus Jesus gennem alle slægterne i evighedernes evighed! Amen.
          

Vælg kapitel

3 4 5 6

Vælg kapitel

3 4 5 6

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 31.08.2021