Den Frie Bibel

Esajas’ Bog, kapitel 63

63:7Jeg vil prisende forkynde HERRENS nåde, HERRENS glorværdige gerninger, efter alt det som HERREN har gjort imod os, ja, den store godhed imod Israels hus som han viste dem i overensstemmelse med sin barmhjertighed og sin store nåde. 63:8Og han sagde: »Netop de er mit folk, de er børn der ikke vil svigte.« Og han blev en frelser for dem. 63:9I al deres trængsel var der ingen trængsel, men hans ansigts engel frelste dem; på grund af sin kærlighed og sin medlidenhed løskøbte han dem, han løftede dem op og bar dem alle fortidens dage.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 20.12.2020