Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 16

16:1Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome velduftende olier for at gå ud og salve ham. 16:2Og meget tidligt på den første dag i ugen kom de til graven da solen var stået op. 16:3De sagde til hinanden: »Hvem vil vælte stenen fra indgangen til graven for os?« 16:4Da de så op, så de at stenen var væltet bort, for den var meget stor. 16:5Da de kom ind i graven, så de en ung mand sidde ved den højre side, iført en hvid kjortel, og de blev forfærdede. 16:6Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger Jesus fra Nazaret, den korsfæstede; han er opstået, han er ikke her; se stedet hvor de lagde ham. 16:7Men gå og sig til hans disciple og til Peter at han går i forvejen for jer til Galilæa; dér vil I se ham, ligesom han har sagt til jer.« 16:8De gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og forundrede; og de sagde ikke noget til nogen; for de var bange.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 31.10.2022