Den Frie Bibel

Markusevangeliet, kapitel 16

16:1Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome duftende salver for at komme og salve ham. 16:2Og meget tidligt på den første dag i ugen kom de til graven da solen stod op. 16:3De sagde til hinanden: »Hvem skal vælte stenen fra indgangen til graven for os?« 16:4Da de så op, opdagede de at stenen var væltet tilbage (for den var meget stor). 16:5Da de kom ind i graven, så de en ung mand sidde ved den højre side, iført en hvid kjortel, og de blev forfærdede. 16:6Men han sagde til dem: »Bliv ikke forfærdede! I leder efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede; han er opstået, han er ikke her; se, der er stedet hvor de lagde ham. 16:7Men tag afsted, sig til hans disciple og til Peter at han går i forvejen for jer til Galilæa; dér skal I se ham, som han har sagt til jer.« 16:8De gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og forfærdede; og de sagde ikke noget til nogen; for de var bange.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Svend Erik Petersen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 29.04.2021