Den Frie Bibel

Vel­kom­men til Den Frie Bibel

Den Frie Bibel udspringer af ønsket om at skabe en tekstnær dansk bibeloversættelse som er fri for enhver form for copyright. Altså en tekst som alle og enhver har lov til at kopiere og benytte som de ønsker. Forbilledet har været den engelske World English Bible.

Af Det Gamle Testamente foreligger Fjerde Mosebog, Dommerbogen, Ruths Bog, Salmernes bog, Obadias’ Bog, Zakarias’ Bog og nogle få kapitler af andre bøger. Forlægget har været den danske oversættelse fra 1871, som er blevet moderniseret og opdateret med nye resultater fra bibelforskningen.

Af Det Nye Testamente har vi en rå modernisering af Markusevangeliet, Første og Andet Korintherbrev ud fra den autoriserede oversættelse fra 1907 samt et forslag til en nyoversættelse af 1. Thessalonikerbrev direkte fra grundteksten.

Oversættelsen er tekstnær. Det betyder at der er lagt vægt på at den danske tekst skal være en så præcis gengivelse af grundteksten som muligt, også på steder hvor grundteksten er vanskelig at forstå. Hvor originalen er tvetydig, bør oversættelsen også være det. Der er altså ikke tale om en gendigtning af den bibelske tekst.

Udnyttelse af mediet

Moderne computerteknik gør det muligt at lade læseren have betydlig indflydelse på hvorledes teksten skal præsenteres. Under menupunktet »Læseoplevelse« kan man fx vælge om man ønsker teksten vist med eller uden versnumre, med eller uden fodnoter osv. Her kan man også vælge mellem forskellige skrifttyper.

Kommentarer

Kommentarer og spørgsmål kan sendes til Claus Tøndering (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) eller Nicolai Winther-Nielsen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Ophavsret

Intet indhold i Den Frie Bibel er belagt med ophavsret. Det betyder at alle har ret til at gøre hvad som helst med teksten: Kopiere den, udskrive den, citere den, lægge den på andre websider, radiotransmittere den, sælge den, prædike over den, osv.

Derimod er selve betegnelsen Den Frie Bibel et varemærke, og hvis du ændrer teksten, må du ikke benytte betegnelsen Den Frie Bibel om den ændrede tekst.

Personer

Under hvert kapitel nævnes de personer der har stået for »oversættelsen« (altså modernisering af teksten) og den videnskablige bearbejdning af indholdet.

Programmering: Claus Tøndering, Ezer IT Consulting

Bemærk at bibeloversættelsen løbende bliver revideret og opdateret.

Hvor langt er vi?

GT: Vi har 314 kapitler ud af 929.

34%

NT: Vi har 50 kapitler ud af 260.

19%

Idé til website-design: Start Bootstrap

Baggrund: Background Labs

Foto: Death to the Stock Photo