Den Frie Bibel

Vel­kom­men til Den Frie Bibel

Den Frie Bibel udspringer af ønsket om at skabe en tekstnær dansk bibeloversættelse som er fri for enhver form for copyright. Altså en tekst som alle og enhver har lov til at kopiere og benytte som de ønsker. Forbilledet har været den engelske World English Bible.

Foreløbig er det kun nogle få kapitler der foreligger i mere eller mindre færdiggjort grad. Forlægget har for det Gamle Testamentes vedkommende været den danske oversættelse fra 1871, som er blevet moderniseret og opdateret med nye resultater fra bibelforskningen. Den Nye Testamentes er blevet til ud fra den autoriserede oversættelse fra 1907 eller (for 1. Thessalonikerbrevs vedkommende) direkte fra grundteksten.

Oversættelsen er tekstnær. Det betyder at der er lagt vægt på at den danske tekst skal være en så præcis gengivelse af grundteksten som muligt, også på steder hvor grundteksten er vanskelig at forstå. Hvor originalen er tvetydig, bør oversættelsen også være det. Der er altså ikke tale om en gendigtning af den bibelske tekst.

Udnyttelse af mediet

Moderne computerteknik gør det muligt at lade læseren have betydlig indflydelse på hvorledes teksten skal præsenteres. Under menupunktet »Læseoplevelse« kan man fx vælge om man ønsker teksten vist med eller uden versnumre, med eller uden fodnoter osv. Her kan man også vælge mellem forskellige skrifttyper.

Kommentarer

Kommentarer og spørgsmål kan sendes til Claus Tøndering (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) eller Nicolai Winther-Nielsen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Ophavsret

Intet indhold i Den Frie Bibel er belagt med ophavsret. Det betyder at alle har ret til at gøre hvad som helst med teksten: Kopiere den, udskrive den, citere den, lægge den på andre websider, radiotransmittere den, sælge den, prædike over den, osv.

Derimod er selve betegnelsen Den Frie Bibel et varemærke, og hvis du ændrer teksten, må du ikke benytte betegnelsen Den Frie Bibel om den ændrede tekst.

Personer

Under hvert kapitel nævnes de personer der har stået for »oversættelsen« (altså modernisering af teksten) og den videnskablige bearbejdning af indholdet.

Programmering: Claus Tøndering, Ezer IT Consulting

Bemærk at bibeloversættelsen løbende bliver revideret og opdateret.

Hvor langt er vi?

GT: Vi har 334 kapitler ud af 929.

36%

NT: Vi har 50 kapitler ud af 260.

19%

Idé til website-design: Start Bootstrap

Baggrund: Background Labs

Foto: Death to the Stock Photo