Den Frie Bibel

Vel­kom­men til Den Frie Bibel

Den Frie Bibel udspringer af ønsket om at skabe en tekstnær dansk bibeloversættelse som er fri for enhver form for copyright. Altså en tekst som alle og enhver har lov til at kopiere og benytte som de ønsker. Forbilledet har været den engelske World English Bible.

Foreløbig er det kun et begrænsket antal kapitler der foreligger i mere eller mindre færdiggjort grad. Visse kapitler er oversat fra grundsproget, andre er en moderniseret og revideret udgave af de danske oversættelser fra 1871 (GT) og 1907 (NT).

Oversættelsen er tekstnær. Det betyder at der er lagt vægt på at den danske tekst skal være en så præcis gengivelse af grundteksten som muligt, også på steder hvor grundteksten er vanskelig at forstå. Hvor originalen er tvetydig, bør oversættelsen også være det. Der er altså ikke tale om en gendigtning af den bibelske tekst.

Udnyttelse af mediet

Moderne computerteknik gør det muligt at lade læseren have betydelig indflydelse på hvorledes teksten skal præsenteres. Under menupunktet »Læseoplevelse« kan man fx vælge om man ønsker teksten vist med eller uden versnumre, med eller uden fodnoter osv. Her kan man også vælge mellem forskellige skrifttyper.

I teksten markeres visse ord med tegnet °. Det betyder at det pågældende ord har en nærmere forklaring, som kan findes ved at klikke på den lille cirkel. Cirklen vises ikke hvis man fravælger de forklarende fodnoter.

Der skelnes mellem to former for fodnoter: Generelle fodnoter (markeret med et tal) giver oplysninger som den almindelige bibellæser kan have nytte af. Faglige fodnoter (markeret med et bogstav) giver oplysninger som den sprogligt og teologisk kyndige læser kan have nytte af.

Direkte links

Det er muligt at linke direkte til et kapitel eller et antal vers i teksten. Følgende eksempler viser hvordan en URL konstrueres:

Link til Dommerbogen kapitel 5:

     https://denfriebibel.dk/show.php?bog=dom&kap=5

Link til Dommerbogen kapitel 5 vers 8-10:

     https://denfriebibel.dk/show.php?bog=dom&kap=5&fra=8&til=10

De bogforkortelser der benyttes i disse URL'er, finder man nemmest ved at åbne et bestemt kapitel på normal vis og iagttage sidens URL.

Kommentarer

Kommentarer og spørgsmål kan sendes til Claus Tøndering (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) eller Nicolai Winther-Nielsen (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Ophavsret

Intet indhold i Den Frie Bibel er belagt med ophavsret. Det betyder at alle har ret til at gøre hvad som helst med teksten: Kopiere den, udskrive den, citere den, lægge den på andre websider, radiotransmittere den, sælge den, prædike over den, osv.

Derimod er selve betegnelsen Den Frie Bibel et varemærke, og hvis du ændrer teksten, må du ikke benytte betegnelsen Den Frie Bibel om den ændrede tekst.

Personer

Under hvert kapitel nævnes de personer der har stået for »oversættelsen« (eller modernisering af teksten) og den videnskablige bearbejdning af indholdet.

Programmering: Claus Tøndering

Bemærk at bibeloversættelsen løbende bliver revideret og opdateret.

Hvor langt er vi?

GT: Vi har 404 kapitler ud af 929.

43%

NT: Vi har 153 kapitler ud af 260.

59%

Fotografier: Pexels

Idé til website-design: Start Bootstrap

Baggrund: Background Labs