Den Frie Bibel

Autoriseret dansk oversættelse fra 1907

Det Nye Testamente

Matthæus-Evangeliet

Vælg kapitel:

Markus-Evangeliet

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lukas-Evangeliet

Vælg kapitel:

Johannes-Evangeliet

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Apostlenes Gerninger

Vælg kapitel:

Paulus’s Brev til Romerne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Paulus’s første Brev til Korinthierne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Paulus’s andet Brev til Korinthierne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Paulus’s Brev til Galaterne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6

Paulus’s Brev til Efeserne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6

Paulus’s Brev til Filippenserne

Vælg kapitel:

1 2 3 4

Paulus’s Brev til Kolossenserne

Vælg kapitel:

1 2 3 4

Paulus’s første Brev til Thessalonikerne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5

Paulus’s andet Brev til Thessalonikerne

Vælg kapitel:

1 2 3

Paulus’s første Brev til Timotheus

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6

Paulus’s andet Brev til Timotheus

Vælg kapitel:

1 2 3 4

Paulus’s brev til Titus

Vælg kapitel:

1 2 3

Paulus’s brev til Filemon

Vælg kapitel:

1

Brevet til Hebræerne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jakobs Brev

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5

Peters første Brev

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5

Peters andet Brev

Vælg kapitel:

1 2 3

Johannes’s første Brev

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5

Johannes’s andet Brev

Vælg kapitel:

1

Johannes’s tredje Brev

Vælg kapitel:

1

Judas’s Brev

Vælg kapitel:

1

Johannes’s Aabenbaring

Vælg kapitel: