Den Frie Bibel

Farvekoden

Farvekoden angiver modenheden af teksten i de enkelte kapitler:

Ufuldstændigt

Rå oversættelse

Delvis færdig

Færdig

Det Gamle Testamente

Første Mosebog

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 32 50

Anden Mosebog

Vælg kapitel:

Tredje Mosebog

Vælg kapitel:

19

Fjerde Mosebog

Vælg kapitel:

Femte Mosebog

Vælg kapitel:

6 8 10 18 30

Dommerbogen

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ruths Bog

Vælg kapitel:

1 2 3 4

Anden Samuelsbog

Vælg kapitel:

11 12

Anden Kongebog

Vælg kapitel:

5

Jobs Bog

Vælg kapitel:

Ordsprogenes Bog

Vælg kapitel:

3

Prædikerens Bog

Vælg kapitel:

8

Esajas’ Bog

Vælg kapitel:

Jeremias’ Bog

Vælg kapitel:

1 2 7 9 18 23

Ezekiels Bog

Vælg kapitel:

34 36 37

Amos’ Bog

Vælg kapitel:

8

Obadias’ Bog

Vælg kapitel:

1

Jonas’ Bog

Vælg kapitel:

1 2 3 4

Nahums Bog

Vælg kapitel:

1 2 3

Habakkuks Bog

Vælg kapitel:

1 2 3

Sefanias’ Bog

Vælg kapitel:

1 2 3

Haggajs Bog

Vælg kapitel:

2

Zakarias’ Bog

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Det Nye Testamente

Matthæusevangeliet

Vælg kapitel:

Markusevangeliet

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lukasevangeliet

Vælg kapitel:

Johannesevangeliet

Vælg kapitel:

1 2 3 4 6 10 14 15 16 20

Apostlenes Gerninger

Vælg kapitel:

1 2 6 7 10

Paulus’ Brev til Romerne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Paulus’ Første Brev til Korintherne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Paulus’ Andet Brev til Korintherne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Paulus’ Brev til Galaterne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6

Paulus’ Brev til Efeserne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6

Paulus’ Brev til Filipperne

Vælg kapitel:

1 2 3 4

Paulus’ Brev til Kolossenserne

Vælg kapitel:

1 2 3 4

Paulus’ Første Brev til Thessalonikerne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5

Paulus’ Andet Brev til Thessalonikerne

Vælg kapitel:

2

Paulus’ Første Brev til Timotheus

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6

Paulus’ Andet Brev til Timotheus

Vælg kapitel:

1 2 3 4

Paulus’ Brev til Titus

Vælg kapitel:

1 2 3

Brevet til Hebræerne

Vælg kapitel:

1 8 13

Jakobs Brev

Vælg kapitel:

1

Peters Første Brev

Vælg kapitel:

2 3 4 5

Peters Andet Brev

Vælg kapitel:

1

Johannes’ Første Brev

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5

Johannes’ Åbenbaring

Vælg kapitel:

Farvekoden

Farvekoden angiver modenheden af teksten i de enkelte kapitler:

Ufuldstændigt

Rå oversættelse

Delvis færdig

Færdig

 

Ord­for­kla­ringer

Der findes for tiden følgende ord­for­kla­ringer:

Ord­for­kla­ringer

Der findes for tiden følgende ord­for­kla­ringer: