Den Frie Bibel

Farvekoden

Farvekoden angiver modenheden af teksten i de enkelte kapitler:

Ufuldstændigt

Rå oversættelse

Delvis færdig

Færdig

Det Gamle Testamente

Første Mosebog

Vælg kapitel:

3 11 32

Anden Mosebog

Vælg kapitel:

Fjerde Mosebog

Vælg kapitel:

Femte Mosebog

Vælg kapitel:

8 18

Dommerbogen

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ruths Bog

Vælg kapitel:

1 2 3 4

Esajas’ Bog

Vælg kapitel:

Jeremias’ Bog

Vælg kapitel:

1 2 7

Ezekiels Bog

Vælg kapitel:

34 36

Obadias’ Bog

Vælg kapitel:

1

Nahums Bog

Vælg kapitel:

1 2 3

Sefanias’ Bog

Vælg kapitel:

1 2 3

Habakkuks Bog

Vælg kapitel:

1 2 3

Haggajs Bog

Vælg kapitel:

2

Zakarias’ Bog

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Det Nye Testamente

Matthæusevangeliet

Vælg kapitel:

Markusevangeliet

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lukasevangeliet

Vælg kapitel:

1 11 16 24

Johannesevangeliet

Vælg kapitel:

3 6 10 14 15 16 20

Apostlenes Gerninger

Vælg kapitel:

1 2 10

Paulus’ Brev til Romerne

Vælg kapitel:

11

Paulus’ Første Brev til Korintherne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Paulus’ Andet Brev til Korintherne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Paulus’ Brev til Efeserne

Vælg kapitel:

5

Paulus’ Brev til Filipperne

Vælg kapitel:

2

Paulus’ Første Brev til Thessalonikerne

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5

Brevet til Hebræerne

Vælg kapitel:

8 13

Jakobs Brev

Vælg kapitel:

1

Peters Første Brev

Vælg kapitel:

2 3 4

Johannes’ Første Brev

Vælg kapitel:

1 4 5

Farvekoden

Farvekoden angiver modenheden af teksten i de enkelte kapitler:

Ufuldstændigt

Rå oversættelse

Delvis færdig

Færdig