Den Frie Bibel

Farvekoden

Farvekoden angiver modenheden af teksten i de enkelte kapitler:

Ufuldstændigt

Rå oversættelse

Delvis færdig

Færdig

Det Gamle Testamente

Første Mosebog

Vælg kapitel:

3

Anden Mosebog

Vælg kapitel:

Fjerde Mosebog

Vælg kapitel:

Femte Mosebog

Vælg kapitel:

8 18

Dommerbogen

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Ruths Bog

Vælg kapitel:

1 2 3 4

Esajas’ Bog

Vælg kapitel:

Jeremias’ Bog

Vælg kapitel:

1 2 7

Ezekiels Bog

Vælg kapitel:

34

Obadias’ Bog

Vælg kapitel:

1

Nahums Bog

Vælg kapitel:

1 2 3

Sefanias’ Bog

Vælg kapitel:

1 2 3

Habakkuks Bog

Vælg kapitel:

1 2 3

Zakarias’ Bog

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Det Nye Testamente

Matthæusevangeliet

Vælg kapitel:

Markusevangeliet

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Lukasevangeliet

Vælg kapitel:

1 11 24

Johannesevangeliet

Vælg kapitel:

6 10 16 20

Apostlenes Gerninger

Vælg kapitel:

10

Første Korintherbrev

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Andet Korintherbrev

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Efeserbrevet

Vælg kapitel:

5

Filipperbrevet

Vælg kapitel:

2

Første Thessalonikerbrev

Vælg kapitel:

1 2 3 4 5

Hebræerbrevet

Vælg kapitel:

8 13

Første Petersbrev

Vælg kapitel:

2 3

Første Johannesbrev

Vælg kapitel:

1 5

Farvekoden

Farvekoden angiver modenheden af teksten i de enkelte kapitler:

Ufuldstændigt

Rå oversættelse

Delvis færdig

Færdig