Den Frie Bibel

1871- og 1907-oversættelserne til Logos Bible Software

Logos Bible Software er et populært og alsidigt program for teologer og andre bibellæsere.

Steen Højgaard har lavet en Logos-version af en ældre dansk bibeloversættelse og venligt stillet den til rådighed her. Det drejer sig om oversættelsen af det Gamle Testamente fra 1871 og det Nye Testamente fra 1907.

Bogen er lavet som en Personal Book. Det betyder, at den er lavet i Word, hvori der er indsat diverse koder for at få den til at opføre sig som var bogen købt i Logos Bible Shop. Det betyder at bogen kan linkes til andre bibler, der er indeks, bibler kan sammenlignes med Text Comparison og der er forklarende noter i nogle af bøgerne. Personal Books kan kun benyttes i pc-versionen. Det betyder desværre at man ikke kan bruge dem på sin mobil.

Teksterne er venligst stillet til rådighed af Ulrik Sandborg-Petersen. De ligger tilgængeligt på GitHub.

Installation

I det følgende forudsættes det at Logos Bibel Software (version 7, 8 eller 9) allerede er installeret på computeren. Hvis det ikke er tilfældet, kan du nederst på siden læse mere om hvordan du får programmet.

Download filen DA1907-Logos-20201019.zip og udpak den i en mappe. Den indeholder filerne DA1907.docx, DA1907.jpg og Bibel1912.jpg.

Åbn Logos Bible Software.

I menuen Tools vælges Personal Books. Herved åbnes en fane med Personal Books.

Klik på Add Book i fanen Personal Books. Du vil nu se dette billede:

Udfyld felterne således:

  • Title sættes til »DA1907«.
  • Type sættes til Bible.
  • Language sættes til Danish.
  • Description sættes til »GT 1871 / NT 1907«.
  • Klik på Change under bog-ikonen og vælg filen DA1907.jpg fra den ZIP-fil du downloadede og udpakkede ovenfor. (Alternativt kan du vælge filen Bibel1912.jpg hvis du ønsker et andet billede.)
  • Klik på Add file... og vælg filen DA1907.docx fra den ZIP-fil du downloadede udpakkede ovenfor.

Det udfyldte skærmbillede vil nu se således ud:

Klik på Build book. Bogen bliver nu lagt ind i Logos Bible Software. Processen tager et par minutter. (Under processen oprettes en log-fil, som vil indeholde nogle advarsler om »duplicate Milestone«. Disse advarsler kan du ignorere.)

Du vil fremover kunne finde bogen i dit Logos-bibliotek under navnet »DA1907«.

Jamen, jeg har ikke Logos Bible

Det er ikke noget problem. Du kan nøjes med den gratis version til Windows eller Mac. Gå ind på www.logos.com. I feltet Search skriver du: »logos basic«. Tryk på retur-tasten. Nu kan du se programmet:

Klik på Add to cart. Køb produktet og installér det. Herefter kan du installere den gamle danske bibeloversættelse. Men hvorfor ikke lige bruge $27 på den autoriserede danske bibel? Den findes i Logos Bible Shop, og derfor kan den også bruges på din mobil, iPad osv. Du må benytte den på alle dine enheder. Der findes mange videoer om hvordan man benytter Logos Bible. Dan Hessellund har lavet nogle. Besøg hans side på danhessellund.dk.