Den Frie Bibel

Mål­sæt­ning med over­sæt­tel­sen

Den Frie Bibel bliver skabt ud fra disse oversættelsesprincipper:

  • Målgruppen for oversættelsen er den troende, kristne menighed.
  • Oversættelsen skal være tekstnær. Det betyder at der lægges vægt på at den danske tekst skal være en så præcis gengivelse af grundteksten som muligt, også på steder hvor grundteksten er vanskelig at forstå. Hvor originalen er tvetydig, bør oversættelsen også være det. Der er altså ikke tale om en gendigtning af den bibelske tekst.
  • Oversættelsen skal være så forståelig at den almindelige bibellæser uden specialuddannelse kan have glæde af den.
  • Oversættelsen skal så vidt muligt undgå at støtte en bestemt fortolkning af teksten hvis andre fortolkninger er mulige. Oversættelsen skal kunne læses med glæde af kristne af alle trosretninger. Om nødvendigt angives alternative oversættelser i fodnoter.
  • Sproget skal være nutidigt, mundret dansk hvor det er muligt uden at gå på kompromis med grundtekstens betydning.
  • Kristne betegnelser som fx »nåde«, »barmhjertighed«, »engel«, »synd« benyttes når de er en dækkende oversættelse af grundtekstens ord.
  • Der skelnes mellem to former for fodnoter: Generelle fodnoter (markeret med et tal) giver oplysninger som den almindelige bibellæser kan have nytte af. Faglige fodnoter (markeret med et bogstav) giver oplysninger som den sprogligt og teologisk kyndige læser kan have nytte af.