Den Frie Bibel

Kirkeårets prædikentekster

På denne side finder du links til Den Frie Bibels oversættelse af kirkeårets læsninger i den danske folkekirke.

Et klik på Ⓗ eller Ⓖ giver adgang til den hebraiske eller græske grundtekst.

Det er i dag torsdag den 25.7.2024. Der læses for tiden efter anden tekstrække.

Vælg tekstrække her:

Bemærk: Nogle få tekster for første tekstrække foreligger endnu ikke i Den Frie Bibel.

DagDato i
2024-2025
1. læsning2. læsning3. læsning
1. søndag i advent1.12 Sl 24
eller Sl 100
Rom 13,11-14 Matt 21,1-9
2. søndag i advent8.12 Es 11,1-10 Rom 15,4-7 Luk 21,25-36
3. søndag i advent15.12 Es 35 1 Kor 4,1-5 Matt 11,2-10
4. søndag i advent22.12 Es 52,7-10 Fil 4,4-7 Joh 1,19-28
Juleaften24.12 Es 9,1-6a Luk 2,1-14
eller Matt 1,18-25
Juledag25.12 Es 9,1-6a Heb 1,1-5 Luk 2,1-14
Anden juledag / Sankt Stefans dag26.12 Jer 1,17-19 ApG 6,8-14
og ApG 7,54-60
Matt 23,34-39
Julesøndag29.12 Es 63,7-9 Gal 4,4-7 Luk 2,25-40
Nytårsdag1.1 1 Mos 12,1-3 Gal 3,23-29 Luk 2,21
Helligtrekongers søndag5.1 Es 60,1-6 Tit 3,4-7 Matt 2,1-12
1. søndag efter helligtrekonger12.1 Sl 84 Rom 12,1-5 Luk 2,41-52
eller Mark 10,13-16
2. søndag efter helligtrekonger19.1 2 Mos 33,18-23 Rom 12,[6]9-16a Joh 2,1-11
3. søndag efter helligtrekonger26.1 5 Mos 10,17-21 Rom 12,16b-21 Matt 8,1-13
4. søndag efter helligtrekonger2.2 Job 38,1-11[18]
og evt. [Job 38,31-33]
Rom 13,8-10 Matt 8,23-27
5. søndag efter helligtrekonger Præd 8,9-15 Kol 3,12-17 Matt 13,24-30
eller Matt 13,44-52
Sidste søndag efter helligtrekonger9.2 2 Mos 34,27-35 2 Pet 1,16-18 Matt 17,1-9
Søndag septuagesima16.2 Jer 9,22-23 1 Kor 9,24-27 Matt 20,1-16
Søndag seksagesima23.2 Es 55,6-11 1 Kor 1,18-21[25] Mark 4,1-20
Fastelavns søndag2.3 Sl 2 1 Pet 3,18-22 Matt 3,13-17
1. søndag i fasten9.3 1 Mos 3,1-19 2 Kor 6,1-2[10] Matt 4,1-11
2. søndag i fasten16.3 Sl 42,2-6 1 Thess 4,1-7 Matt 15,21-28
3. søndag i fasten23.3 5 Mos 18,9-15 Ef 5,[1]6-9 Luk 11,14-28
Midfaste søndag30.3 5 Mos 8,1-3 2 Kor 9,6-11 Joh 6,1-15
Mariæ bebudelses dag6.4 Es 7,10-14 1 Joh 1,1-3 Luk 1,26-38
Palmesøndag13.4 Zak 9,9-10 Fil 2,5-11 Matt 21,1-9
Skærtorsdag17.4 2 Mos 12,1-11 1 Kor 10,15-17 Matt 26,17-30
Langfredag18.4 1 Mos 22,1-18
og/eller: Es 52,13-15
og Es 53
Matt 27,31-56
eller Mark 15,20-39
Påskedag20.4 Sl 118,19-29 1 Kor 5,7-8 Mark 16,1-8
Anden påskedag21.4 Sl 22,22b-32 ApG 10,34-41 Luk 24,13-35
1. søndag efter påske27.4 Sl 30 1 Joh 5,1-5
eller ApG 2,22-28
Joh 20,19-31
2. søndag efter påske4.5 Ez 34,11-16 1 Pet 2,20-25
eller ApG 2,36-41
Joh 10,11-16
3. søndag efter påske11.5 Es 54,7-10 Heb 13,12-16
eller ApG 4,7-12
Joh 16,16-22
Bededag16.5 Sl 51,3-19
eller Sl 67
Heb 8,10-12 Matt 3,1-10
4. søndag efter påske18.5 Ez 36,26-28 Jak 1,17-21
eller ApG 9,1-18
Joh 16,5-15
5. søndag efter påske25.5 1 Mos 32,25-32
eller Jer 29,11-13a
Jak 1,22-25
eller ApG 6,1-4
Joh 16,23b-28
Kristi himmelfarts dag29.5 Sl 110,1-4 ApG 1,1-11 Mark 16,14-20
6. søndag efter påske1.6 Hagg 2,4b-9
eller Joel 3,1-5
1 Pet 4,7b-11
eller ApG 1,12-14
Joh 15,26-27
og Joh 16,1-4
Pinsedag8.6 1 Mos 11,1-9
eller 1 Mos 2 4b-7
ApG 2,1-11 Joh 14,22-31
Anden pinsedag9.6 Sl 104,24-30 ApG 10,42-48a Joh 3,16-21
Trinitatis søndag15.6 4 Mos 21,4-9 Rom 11,32-36 Joh 3,1-15
1. søndag efter trinitatis22.6 Es 58,5-12 1 Joh 4,16b-21 Luk 16,19-31
2. søndag efter trinitatis29.6 Es 25,6-9 1 Joh 3,13-18 Luk 14,16-24
3. søndag efter trinitatis6.7 Es 57,15-19 1 Pet 5,6-11 Luk 15,1-10
4. søndag efter trinitatis13.7 2 Sam 11,26-27
og 2 Sam 12,1-7a
Rom 8,18-23 Luk 6,36-42
5. søndag efter trinitatis20.7 Es 6,1-8 1 Pet 3,8-9[15a] Luk 5,1-11
6. søndag efter trinitatis27.7 5 Mos 30,11-14 Rom 6,3-11 Matt 5,20-26
7. søndag efter trinitatis3.8 Sl 126 Rom 6,19-23 Luk 19,1-10
8. søndag efter trinitatis10.8 Jer 23,16-24 Rom 8,14-17 Matt 7,15-21
9. søndag efter trinitatis17.8 Ordsp 3,27-35 1 Joh 1,5-10
og 1 Joh 2,1-2
Luk 16,1-9
10. søndag efter trinitatis24.8 5 Mos 6,4-9 1 Kor 12,1-7[11] Luk 19,41-48
11. søndag efter trinitatis31.8 Job 5,8-16 1 Kor 15,1-10a Luk 18,9-14
12. søndag efter trinitatis7.9 Sl 115,1-9 2 Kor 3,4-9 Mark 7,31-37
13. søndag efter trinitatis14.9 3 Mos 19,1-2
og 3 Mos 19,9-18
Gal 2,16-21 Luk 10,23-37
14. søndag efter trinitatis21.9 Sl 103,1-13[22] Gal 5,[16]22-25
eller Rom 7,15-19
Luk 17,11-19
15. søndag efter trinitatis28.9 1 Mos 8,20-22
og 1 Mos 9,12-16
Gal 5,25-26
og Gal 6,1-8
Matt 6,24-34
16. søndag efter trinitatis5.10 Job 19,23-27a
eller Job 3,11-22
Ef 3,13-21 Luk 7,11-17
17. søndag efter trinitatis12.10 Sl 19,2-7 Ef 4,1-6 Luk 14,1-11
18. søndag efter trinitatis19.10 Es 40,18-25 1 Kor 1,4-8 Matt 22,34-46
19. søndag efter trinitatis26.10 Es 44,22-28 Ef 4,22-28 Mark 2,1-12
Alle helgens søndag2.11 Es 60,18-22 Åb 7,1-12[17] Matt 5,1-12
20. søndag efter trinitatis Jer 18,1-6 Ef 5,15-21 Matt 22,1-14
21. søndag efter trinitatis9.11 2 Kong 5,1-5
og 2 Kong 5,9-15
eller Ez 18,1-4a
Ef 6,10-17 Joh 4,46-53
22. søndag efter trinitatis16.11 1 Mos 50,15-21 Fil 1,6-11 Matt 18,21-35
23. søndag efter trinitatis Am 8,4-7 Rom 13,1-7 Matt 22,15-22
24. søndag efter trinitatis Ez 37,1-14
eller Dan 7,9-10
og Dan 7,13-14
Kol 1,9b-14 Matt 9,18-26
25. søndag efter trinitatis Es 51,12-16 1 Thess 4,13-18 Matt 24,15-28
26. søndag efter trinitatis Præd 8,9-15 Kol 3,12-17 Matt 13,24-30
eller Matt 13,44-52
Sidste søndag i kirkeåret23.11 Es 65,17-19 2 Thess 2,13-17 Matt 25,31-46

Bemærk: En del tekster for anden tekstrække foreligger endnu ikke i Den Frie Bibel.

DagDato i
2023-2024
1. læsning2. læsning3. læsning
1. søndag i advent3.12 Es 42,1-9 Rom 13,11-14 Luk 4,16-30
2. søndag i advent10.12 Es 11,1-10
eller Mal 3,1-3
Jak 5,7-8 Matt 25,1-13
3. søndag i advent17.12 Es 40,1-8 2 Kor 4,5-10 Luk 1,67-80
4. søndag i advent24.12 Es 12 1 Kor 1,18-22 Joh 3,25-36
Juleaften24.12 Es 9,1-6a Luk 2,1-14
eller Matt 1,18-25
Juledag25.12 Es 9,1-6a
eller 1 Mos 1,1-5
1 Joh 4,7-11 Joh 1,1-14
Anden juledag / Sankt Stefans dag26.12 Es 50,4-7 ApG 6,8-14
og ApG 7,54-60
Matt 10,32-42
Julesøndag31.12 Sl 27,1-5
eller Jer 31,15-17
Rom 3,19-22a Matt 2,13-23
Nytårsdag1.1 Sl 90 Jak 4,13-17 Matt 6,5-13
Helligtrekongers søndag Es 60,1-6
eller Job 28,12-28
1 Joh 2,7-11 Matt 2,1-12
eller Matt 8,12-20
1. søndag efter helligtrekonger7.1 Sl 84 Rom 12,1-5 Luk 2,41-52
2. søndag efter helligtrekonger14.1 2 Mos 33,18-23 Rom 12,[6]9-16a Joh 2,1-11
3. søndag efter helligtrekonger 1 Mos 15,1-6 Heb 11,1-6 Luk 17,5-10
4. søndag efter helligtrekonger Es 40,26-31 Rom 4,18-22[25] Matt 14,22-33
5. søndag efter helligtrekonger Præd 8,9-15 Kol 3,12-17 Matt 13,24-30
eller Matt 13,44-52
Sidste søndag efter helligtrekonger21.1 Es 2,2-5 Kol 1,25d-28 Joh 12,23-33
Søndag septuagesima28.1 Job 9,1-12 ApG 17,22-34 Matt 25,14-30
Søndag seksagesima4.2 Es 45,5-12 1 Kor 1,18-21[25]
eller 2 Tim 3,10-17
Mark 4,26-32
Fastelavns søndag11.2 Sl 31,2-6 1 Kor 13 Luk 18,31-43
1. søndag i fasten18.2 1 Mos 4,1-12 Jak 1,9-16 Luk 22,24-32
2. søndag i fasten25.2 1 Mos 1,27-31 Heb 5,1-10 Mark 9,14-29
3. søndag i fasten3.3 2 Mos 32,7-10
og 2 Mos 32,30-32
Åb 2,1-7 Joh 8,42-51
Midfaste søndag10.3 2 Mos 16,11-18
eller Sl 145,8-16
2 Pet 1,3-11 Joh 6,24-35[37]
Mariæ bebudelses dag17.3 Es 7,10-14
eller 1 Mos 18,1-15
1 Kor 1,21-31 Luk 1,46-55
Palmesøndag24.3 Zak 9,9-10 Fil 2,5-11 Mark 14,3-9
eller Joh 12,1-16
Skærtorsdag28.3 Sl 116 1 Kor 11,23-26 Joh 13,1-15
Langfredag29.3 Sl 22,2-22a
og/eller: Es 52,13-15
og Es 53
Luk 23,26-49
eller Joh 19,17-37
Påskedag31.3 Sl 118,19-29
eller Sl 118,13-18
1 Pet 1,3-9 Matt 28,1-8
Anden påskedag1.4 Sl 16,5-11 1 Kor 15,12-20
eller ApG 10,34-41
Joh 20,1-18
1. søndag efter påske7.4 Es 43,10-12 ApG 2,22-28
eller 1 Pet 1,17-25
Joh 21,15-19
2. søndag efter påske14.4 Sl 23 ApG 2,36-41
eller Heb 13,20-21
Joh 10,22-30
3. søndag efter påske21.4 2 Mos 3,1-7
og 2 Mos 3,10-14
ApG 4,7-12
eller Heb 4,14-16
Joh 14,1-11
Bededag26.4 Sl 130 Heb 10,19-25 Matt 7,7-14
4. søndag efter påske28.4 Sl 124 ApG 9,1-18
eller 2 Kor 5,14-21
Joh 8,28-36
5. søndag efter påske5.5 Es 44,1-8 Rom 8,24-28
eller ApG 6,1-4
Joh 17,1-11
Kristi himmelfarts dag9.5 Sl 113 ApG 1,1-11 Luk 24,46-53
6. søndag efter påske12.5 Joel 3,1-5 Rom 8,31b-39
eller ApG 1,12-14
Joh 17,20-26
Pinsedag19.5 Jer 31,31-34 ApG 2,1-11 Joh 14,15-21
Anden pinsedag20.5 Ez 11,19-20 ApG 2,42-47 Joh 6,44-51
Trinitatis søndag26.5 Es 49,1-6 Ef 1,3-14 Matt 28,16-20
1. søndag efter trinitatis2.6 Præd 5,9-19 1 Tim 6,6-12 Luk 12,13-21
2. søndag efter trinitatis9.6 Jer 15,10
og Jer 15,15-21
Åb 3,14-22 Luk 14,25-35
3. søndag efter trinitatis16.6 Es 65,1-2 Ef 2,17-22 Luk 15,11-32
4. søndag efter trinitatis23.6 5 Mos 24,17-22 Rom 14,7-13 Matt 5,43-48
5. søndag efter trinitatis30.6 Jer 1,4-9 1 Pet 2,4-10 Matt 16,13-26
6. søndag efter trinitatis7.7 2 Mos 20,1-17 Rom 3,23-28 Matt 19,16-26
7. søndag efter trinitatis14.7 Præd 3,1-11 Rom 8,1-4 Matt 10,24-31
8. søndag efter trinitatis21.7 Mika 3,5-7 1 Joh 4,1-6 Matt 7,22-29
9. søndag efter trinitatis28.7 Es 10,1-3 2 Tim 1,6-11 Luk 12,32-48
eller Luk 18,1-8
10. søndag efter trinitatis4.8 Ez 33,23
og Ez 33,30-33
Heb 3,12-14 Matt 11,16-24
11. søndag efter trinitatis11.8 5 Mos 30,15-20 Rom 10,4-13[17] Luk 7,36-50
12. søndag efter trinitatis18.8 Jon 2 Jak 3,1-12 Matt 12,31-42
13. søndag efter trinitatis25.8 Mika 6,6-8 1 Tim 1,12-17 Matt 20,20-28
14. søndag efter trinitatis1.9 Sl 39,5-14 2 Tim 2,8-13 Joh 5,1-15
15. søndag efter trinitatis8.9 Sl 73,23-28 ApG 8,26-39 Luk 10,38-42
16. søndag efter trinitatis15.9 Sl 139,1-12 1 Kor 15,21-28 Joh 11,19-45
17. søndag efter trinitatis22.9 Sl 40,2-6 Jud 1,20-25 Mark 2,14-22
18. søndag efter trinitatis29.9 Sl 121 1 Joh 4,12-16a Joh 15,1-11
19. søndag efter trinitatis6.10 1 Mos 28,10-18 1 Kor 12,12-20 Joh 1,35-51
20. søndag efter trinitatis13.10 Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-44
21. søndag efter trinitatis20.10 Ez 18,1-4a Åb 3,7-13 Luk 13,1-9
22. søndag efter trinitatis27.10 Es 49,13-18 Ef 4,30-32 Matt 18,1-14
Alle helgens søndag3.11 Es 49,8-11 Åb 21,1-7 Matt 5,13-16
eller Matt 5,1-12
23. søndag efter trinitatis Jer 7,1-11 Fil 3,17-21 Mark 12,38-44
24. søndag efter trinitatis10.11 Dan 7,9-10
og Dan 7,13-14
2 Kor 5,1-10 Joh 5,17-29
25. søndag efter trinitatis17.11 Job 14,7-15 2 Pet 3,8-15a
eller 1 Kor 15,50-57
Luk 17,20-33
26. søndag efter trinitatis Præd 8,9-15 Kol 3,12-17 Matt 13,24-30
eller Matt 13,44-52
Sidste søndag i kirkeåret24.11 Mika 4,1-3 1 Kor 3,10-17 Matt 11,25-30