Den Frie Bibel

Kirkeårets prædikentekster

På denne side vil der gradvis opstå links til Den Frie Bibels oversættelse af kirkeårets læsninger i den danske folkekirke.

Et klik på Ⓗ eller Ⓖ giver adgang til den hebraiske eller græske grundtekst.

Første tekstrække:

DagDato i
2022-2023
1. læsning2. læsning3. læsning
1. søndag i advent27.11 Sl 24
eller Sl 100
Rom 13,11-14 Matt 21,1-9
2. søndag i advent4.12 Es 11,1-10 Rom 15,4-7 Luk 21,25-36
3. søndag i advent11.12 Es 35 1 Kor 4,1-5 Matt 11,2-10
4. søndag i advent18.12
Juleaften24.12
Juledag25.12
Anden juledag / Sankt Stefans dag26.12
Julesøndag
Nytårsdag1.1
Hellig tre kongers søndag
1. søndag efter helligtrekonger8.1
2. søndag efter helligtrekonger15.1
3. søndag efter helligtrekonger22.1
4. søndag efter helligtrekonger
5. søndag efter helligtrekonger
Sidste søndag efter helligtrekonger29.1
Søndag septuagesima5.2
Søndag seksagesima12.2 Es 55,6-11 1 Kor 1,18-21[25] Mark 4,1-20
Fastelavns søndag19.2 Sl 2 1 Pet 3,18-22 Matt 3,13-17
1. søndag i fasten26.2 1 Mos 3,1-19 2 Kor 6,1-2[10] Matt 4,1-11
2. søndag i fasten5.3 Sl 42,2-6 1 Thess 4,1-7 Matt 15,21-28
3. søndag i fasten12.3 5 Mos 18,9-15 Ef 5,[1]6-9 Luk 11,14-28
Midfaste søndag19.3 5 Mos 8,1-3 2 Kor 9,6-11 Joh 6,1-15
Mariæ bebudelses dag26.3 Es 7,10-14 1 Joh 1,1-3 Luk 1,26-38
Palmesøndag2.4 Zak 9,9-10 Fil 2,5-11 Matt 21,1-9
Skærtorsdag6.4 2 Mos 12,1-11 1 Kor 10,15-17 Matt 26,17-30
Langfredag7.4 Es 52,13-15
og Es 53
Matt 27,31-56
Påskedag9.4 Sl 118,19-29 1 Kor 5,7-8 Mark 16,1-8
Anden påskedag10.4 Sl 22,22b-32 ApG 10,34-41 Luk 24,13-35
1. søndag efter påske16.4 Sl 30 1 Joh 5,1-5 Joh 20,19-31
2. søndag efter påske23.4 Ez 34,11-16 1 Pet 2,20-25 Joh 10,11-16
3. søndag efter påske30.4 Es 54,7-10 Heb 13,12-16 Joh 16,16-22
Bededag5.5 Sl 51,3-19
eller Sl 67
Heb 8,10-12 Matt 3,1-10
4. søndag efter påske7.5 Ez 36,26-28 Jak 1,17-21 Joh 16,5-15
5. søndag efter påske14.5 1 Mos 32,25-32 Jak 1,22-25 Joh 16,23b-28
Kristi himmelfarts dag18.5 Sl 110,1-4 ApG 1,1-11 Mark 16,14-20
6. søndag efter påske21.5 Hagg 2,4b-9 1 Pet 4,7b-11 Joh 15,26-27
og Joh 16,1-4
Pinsedag28.5 1 Mos 11,1-9 ApG 2,1-11 Joh 14,22-31
Anden pinsedag29.5 Sl 104,24-30 ApG 10,42-48a Joh 3,16-21
Trinitatis søndag4.6 4 Mos 21,4-9 Rom 11,32-36 Joh 3,1-15
1. søndag efter trinitatis11.6 Es 58,5-12 1 Joh 4,16b-21 Luk 16,19-31
2. søndag efter trinitatis18.6
3. søndag efter trinitatis25.6
4. søndag efter trinitatis2.7
5. søndag efter trinitatis9.7
6. søndag efter trinitatis16.7
7. søndag efter trinitatis23.7
8. søndag efter trinitatis30.7
9. søndag efter trinitatis6.8
10. søndag efter trinitatis13.8
11. søndag efter trinitatis20.8
12. søndag efter trinitatis27.8
13. søndag efter trinitatis3.9
14. søndag efter trinitatis10.9 Sl 103,1-13[22] Gal 5,[16]22-25 Luk 17,11-19
15. søndag efter trinitatis17.9 1 Mos 8,20-22
og 1 Mos 9,12-16
Gal 5,25-26
og Gal 6,1-8
Matt 6,24-34
16. søndag efter trinitatis24.9 Job 19,23-27a Ef 3,13-21 Luk 7,11-17
17. søndag efter trinitatis1.10 Sl 19,2-7 Ef 4,1-6 Luk 14,1-11
18. søndag efter trinitatis8.10 Es 40,18-25 1 Kor 1,4-8 Matt 22,34-46
19. søndag efter trinitatis15.10 Es 44,22-28 Ef 4,22-28 Mark 2,1-12
20. søndag efter trinitatis22.10 Jer 18,1-6 Ef 5,15-21 Matt 22,1-14
21. søndag efter trinitatis29.10 2 Kong 5,1-5
og 2 Kong 5,9-15
Ef 6,10-17 Joh 4,46-53
Alle helgens søndag5.11 Es 60,18-22 Åb 7,1-12[17] Matt 5,1-12
22. søndag efter trinitatis 1 Mos 50,15-21 Fil 1,6-11 Matt 18,21-35
23. søndag efter trinitatis12.11
24. søndag efter trinitatis19.11 Ez 37,1-14 Kol 1,9b-14 Matt 9,18-26
25. søndag efter trinitatis
26. søndag efter trinitatis
27. søndag efter trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret26.11 Es 65,17-19 2 Thess 2,13-17 Matt 25,31-46