Den Frie Bibel

Kirkeårets prædikentekster

På denne side vil der gradvis opstå links til Den Frie Bibels oversættelse af kirkeårets læsninger i den danske folkekirke.

Et klik på Ⓗ eller Ⓖ giver adgang til den hebraiske eller græske grundtekst.

Første tekstrække:

Dato
2021
Dag1. læsning2. læsning3. læsning
7.2Søndag seksagesima Es 55,6-11 1 Kor 1,18-21[25] Mark 4,1-20
14.2Fastelavns søndag Sl 2 1 Pet 3,18-22 Matt 3,13-17
21.21. søndag i fasten 1 Mos 3,1-19 2 Kor 6,1-2[10] Matt 4,1-11
28.22. søndag i fasten Sl 42,2-6 1 Thess 4,1-7 Matt 15,21-28
7.33. søndag i fasten 5 Mos 18,9-15 Ef 5,[1]6-9 Luk 11,14-28
14.3Midfaste søndag 5 Mos 8,1-3 2 Kor 9,6-11 Joh 6,1-15
21.3Mariæ bebudelses dag Es 7,10-14 1 Joh 1,1-3 Luk 1,26-38
28.3Palmesøndag Zak 9,9-10 Fil 2,5-11 Matt 21,1-9
1.4Skærtorsdag 2 Mos 12,1-11 1 Kor 10,15-17 Matt 26,17-30
2.4Langfredag Es 52,13-15
og Es 53
  Matt 27,31-56
4.4Påskedag Sl 118,19-29 1 Kor 5,7-8 Mark 16,1-8
5.4Anden påskedag Sl 22,22b-32 ApG 10,34-41 Luk 24,13-35
11.41. søndag efter påske Sl 30 1 Joh 5,1-5 Joh 20,19-31
18.42. søndag efter påske Ez 34,11-16 1 Pet 2,20-25 Joh 10,11-16
25.43. søndag efter påske Es 54,7-10 Heb 13,12-16 Joh 16,16-22
30.4Bededag Sl 51,3-19
eller Sl 67
Heb 8,10-12 Matt 3,1-10
2.54. søndag efter påske Ez 36,26-28 Jak 1,17-21 Joh 16,5-15
9.55. søndag efter påske 1 Mos 32,25-32 Jak 1,22-25 Joh 16,23b-28
13.5Kristi himmelfarts dag Sl 110,1-4 ApG 1,1-11 Mark 16,14-20
16.56. søndag efter påske Hagg 2,4b-9 1 Pet 4,7b-11 Joh 15,26-27
og Joh 16,1-4
23.5Pinsedag 1 Mos 11,1-9 ApG 2,1-11 Joh 14,22-31
24.5Anden pinsedag Sl 104,24-30 ApG 10,42-48a Joh 3,16-21
30.5Trinitatis søndag 4 Mos 21,4-9 Rom 11,32-36 Joh 3,1-15
6.61. søndag efter trinitatis Es 58,5-12 1 Joh 4,16b-21 Luk 16,19-31

5.914. søndag efter trinitatis Sl 103,1-13[22] Gal 5,[16]22-25 Luk 17,11-19
12.915. søndag efter trinitatis 1 Mos 8,20-22
og 1 Mos 9,12-16
Gal 5,25-26
og Gal 6,1-8
Matt 6,24-34
19.916. søndag efter trinitatis Job 19,23-27a Ef 3,13-21 Luk 7,11-17
26.917. søndag efter trinitatis Sl 19,2-7 Ef 4,1-6 Luk 14,1-11