Den Frie Bibel

Ord­for­kla­ring

Hærskarers HERRE: På hebraisk: YHWH ṣᵊvāʔôt (HERREN Zebaot), egentlig: »hæres HERRE«. Titlen udtrykker Guds magt og herlighed. Hos profeterne og i salmerne betegner den Gud som hersker over himmelske hærskarer og magter, eventuelt over både himmelske og jordiske hærskarer. En del steder kan man dog overveje om »Zebaot« bruges som selvstændigt egennavn så oversættelsen burde bibeholde: »HERREN Zebaot«. Titlen findes første gang i 1 Sam 1,3 og bruges flere gange i Samuelsbøgerne, hvor den også, og måske især, ser ud til at referere til Israels hær, se 1 Sam 17,45.
Tilbage