Den Frie Bibel

Ord­for­kla­ring

Lov: Gengiver det hebraiske ord tôrāʰ, der alt efter sammenhængen må forstås i retning af »lov«, »instruktion«, »vejledning« eller »undervisning«.
Tilbage