Den Frie Bibel

Ord­for­kla­ring

Nåde: Mange steder i det Gamle Testamente forekommer det hebraiske ord ḥesed, der tidligere blev oversat »miskundhed«. Ordret betyder det »trofast kærlighed«, men det er vanskeligt at oversætte direkte til dansk. Overordnet er det et udtryk for Guds ufortjente, trofaste og kærlige forhold til mennesket inden for pagten. Ofte gengives ordet med »tofasthed«, »troskab«, »godhed« eller »barmhjertighed«. I denne oversættelse har vi oftest valgt ordet »nåde«.
Tilbage