Den Frie Bibel

Anden Kongebog, kapitel 5

5:9Så kom Na’aman med sine heste og stridsvogn og holdt uden for døren til Elisas hus. 5:10Da sendte Elisa bud ud til ham og lod sige: »Gå hen og vask dig syv gange i Jordanfloden, så vil din krop blive som før og være ren.« 5:11Da blev Na’aman vred og drog bort, og han sagde: »Se, jeg tænkte at han selv ville komme ud til mig og stå og påkalde JVHV sin Guds navn og holde sin hånd hen over stedet og fjerne spedalskheden. 5:12Er floderne Abana og Parpar i Damaskus ikke bedre end alt vand i Israel? Kunne jeg ikke vaske mig i dem og blive ren?« Og han vendte om og drog bort i vrede. 5:13Da trådte hans tjenere frem og talte til ham, og de sagde: »Fader! Hvis profeten havde talt til dig om en stor ting, ville du da ikke have gjort det? Hvor meget så ikke mere nu hvor han sagde til dig: ›Vask dig, så skal du blive ren!‹« 5:14Da drog han hen og dyppede sig syv gange i Jordanfloden efter Guds mands ord, og hans krop blev igen som en lille drengs krop, og han blev ren. 5:15Han vendte tilbage til Guds mand, han og hele hans hær, og han kom og stod for hans ansigt og sagde: »Nu ved jeg at der ikke er nogen Gud på jorden uden i Israel. Tag nu imod en gave af din tjener!«
          

Vælg kapitel

5

Vælg kapitel

5

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen og Nicolai Winther-Nielsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 09.08.2023