Den Frie Bibel

Lukasevangeliet, kapitel 6

6:36Vær barmhjertige, ligesom jeres Far er barmhjertig. 6:37Døm ikke, så skal I ikke dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes; tilgiv, så skal I blive tilgivet; 6:38giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfuldt mål skal de give jer i skødet; for med det mål I måler med, skal I få tilmålt med.« 6:39Men han fortalte dem også en lignelse: »Mon en blind kan lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? 6:40En discipel er ikke over sin mester; men enhver som er fuldt udlært, skal være som sin mester. 6:41Men hvorfor ser du splinten i din brors øje; men bjælken i dit eget øje, bemærker du ikke? 6:42Eller hvordan kan du sige til din bror: Bror! Lad mig tage splinten i dit øje ud, du som ikke ser bjælken i dit eget øje? Du hykler! Tag først bjælken ud af dit øje, og så kan du se klart til at trække splinten ud af din brors øje.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 08.02.2022