Den Frie Bibel

Tekstens modenhed

Den bibeltekst der foreligger her, er opstået ved en process der i grove træk består af disse trin:

  1. For Det Gamle Testamentes vedkommende: En rå »oversættelse« af den autoriserede danske tekst fra 1871 til moderne dansk. For Det Nye Testamentes vedkommende: En rå oversættelse af den græske grundtekst til dansk.
  2. Eksegetisk bearbejdelse, hvor hebraisk- og græskkyndige forskere opdaterer den danske tekst med nye resultater fra bibelforskningen.
  3. Sproglig bearbejdelse af den danske tekst.
  4. Endelig afpudsning og færdiggørelse.

Ikke alle de foreliggende kapitler har været igennem hele processen. For nogle kapitlers vedkommende er der stadig tale om en foreløbig udgave. Ved hvert kapitel er det angivet om der er tale en om rå oversættelse, en delvis færdig udgave eller en færdig udgave.

Men selv om et tekst er markeret som »færdig«, er der dog ikke tale om en endelig, statisk udgave. De enkelte kapitler vil løbende blive revideret.