Den Frie Bibel

Peters Andet Brev, kapitel 1

1:16For vi har ikke fulgt kløgtigt opdigtede fabler da vi forkyndte vor Herres Jesu Kristi magt og komme for jer, men vi har været øjenvidner til hans majestæt, 1:17for han fik ære og herlighed af Gud Fader da denne røst lød til ham fra den majestætiske herlighed: »Denne er min søn, den elskede, i hvem jeg har velbehag.« 1:18Og vi hørte denne røst lyde fra himlen da vi var med ham på det hellige bjerg.
          

Vælg kapitel

1

Vælg kapitel

1

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 25.01.2022