Den Frie Bibel

Tredje Mosebog, kapitel 19

19:1HERREN talte til Moses: 19:2»Tal til hele Israels børns menighed og sig til dem: I skal være hellige, for jeg, HERREN jeres Gud, er hellig.
19:9Når I høster jeres lands høst, må du ikke høste helt ud til kanten af din mark, og du må heller ikke være grundig med at samle det ind der er tilbage efter din høst. 19:10Din vingård må du ikke plukke ren og ikke samle de nedfaldne druer i din vingård; du skal lade dem blive til den fattige og til den fremmede; jeg er HERREN, jeres Gud.
19:11I må ikke stjæle, og I må ikke lyve, og ingen af jer må bedrage sin landsmand. 19:12I må ikke sværge falsk ved mit navn så du vanhelligerer din Guds navn; jeg er HERREN!
19:13Du må ikke øve vold mod din næste eller udplyndre ham, du må ikke beholde daglejerens arbejdsløn natten over til næste dag. 19:14Du må ikke forbande den døve, og foran en blind må du ikke lægge en sten at snuble over; men du skal frygte din Gud; jeg er HERREN!
19:15I må ikke gøre uret i dommen, du må ikke holde med en fattig og heller ikke tage parti for en anset; men du skal dømme din landsmand med retfærdighed. 19:16Gå ikke omkring med sladder i dit folk, du må ikke stræbe efter din næstes blod; jeg er HERREN!
19:17Du må ikke hade din bror i dit hjerte; men du skal stærkt irettesætte din landsmand for at du ikke skal bære synd for hans skyld. 19:18Du må ikke hævne dig og ikke bære nag mod dit folks børn, du skal elske din næste som dig selv; jeg er HERREN
          

Vælg kapitel

19

Vælg kapitel

19

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 30.03.2022