Den Frie Bibel

Obadias’ Bog

1:1Obadias’ syn.

Domsprofeti om Edom

Således siger den herre om Edom.
Vi har hørt et budskab fra ;
en budbringer er blevet sendt ud blandt folkeslagene:
»Rejs jer! Lad os rejse os for at gå i krig mod hende.«[1]Dvs. Edom.
1:2Se, jeg har gjort dig ubetydelig blandt folkeslagene;
du foragtes dybt.
 
1:3Dit hjertes hovmod har bedraget dig, du som bor i klippekløfter,[a]Ordret »klippernes kløfter« eller »Selas kløfter«, hvilket kan være et stednavn, jf. 2 Kong 14,17; 2 Krøn 25,12.
i dine[b]Ordret »hans«, men det referer til Edom. boliger højt oppe;
du som siger i dit hjerte:
»Hvem kan bringe mig ned til jorden?«
1:4Selv hvis du kunne hæve dig så højt som ørnen,
og selv hvis du kunne sætte din rede mellem stjernerne,
vil jeg bringe dig ned derfra, siger .
 
1:5Hvis røvere kom til dig;
hvis plyndringsmænd kom[c]»Kom« er tilføjet, men er underforstået fra første del af verset. om natten
– hvor er du blevet ødelagt![d]Det hebraiske ord dāmāʰ kan både oversættes med »ødelægge« og »ligne«. Vælger man »ligne« ville meningen med verset være at Edom sammenlignes med røvere og plyndringsmænd.
ville de ikke blot røve hvad der var tilstrækkeligt for dem?
Hvis høstfolk kom til dig og plukkede druer,
ville de ikke efterlade en rest[e]Ordret »efterslæt«.?
1:6Hvor er Esau dog blevet gennemsøgt!
Hans skjulte skatte er blevet endevendt.
1:7De har forvist dig til grænsen, alle dine allierede.[f]Ordret »pagtsfæller«.
De har bedraget dig;
dine venner[g]Ordret »fredsfæller«. har fået magten over dig.
De der spiser dit brød,[h]Den hebraiske grundtekst har ikke »de der spiser«, men denne læsning har støtte i Vulgata, Targum og en udgave af LXX. har lagt fælder ud under dig.[i]Sidste del af verset er vanskeligt, særligt betydningen af māzôr, her oversat med »fælder«. Ordet er sjældent i GT og oversættes ellers med »sår«. De fleste oversættelser oversætter med »fælder« med støtte i LXX, Vulgata, Targum og Peshitta. En tredje mulighed er at oversætte med »et sted for fremmede« efter ordet zar »fremmed«, hvilket ville give oversættelsen »De der spiser dit brød, har sat et fremmed folk i dit sted«.
Der er ingen forstandighed hos ham.
1:8Er det ikke på den dag, siger , at jeg vil udrydde de vise fra Edom
og forstandighed fra Esaus bjerg?
1:9Dine krigere, Teman, skal blive rædselsslagne,[j]Ved fysiske ting oversættes ḥatat med »knust« eller »spredt«, men ved mennesker er der tale om en psykologisk tilstand af angst og lammelse.
så at alle fra Esaus bjerg vil blive tilintetgjort ved slagtning.
1:10På grund af volden mod din bror Jakob skal skam dække dig;
du skal være tilintetgjort for evigt.
1:11På den dag, hvor du stod overfor;
på den dag, hvor fjender førte hans rigdom bort,
og fremmede gik ind ad hans porte og kastede lod om Jerusalem,
da var også du som en af dem.
 
1:12Du må ikke godte dig over din brors dag,
over hans ulykkes dag.
Du må ikke juble over Judas sønner på dagen for deres udryddelse.
Du må ikke prale[k]Ordret »gøre din mund stor«. på trængslens dag.
1:13Du må ikke drage ind ad mit folks porte på undergangens dag.
Heller ikke du må godte dig over hans ulykke på dagen for hans undergang.
Og du må ikke række ud efter hans rigdom på dagen for hans undergang.
1:14Du må ikke stå ved vejkrydset for at tilintetgøre hans flygtninge.
Og du må ikke udlevere hans overlevende på trængslens dag.
1:15For dag over alle folkeslagene er nær.
Som du har gjort, sådan skal der gøres mod dig.
Din gerning skal komme over dit eget hoved.
1:16For ligesom I har drukket på mit hellige bjerg,
sådan skal alle folkeslagene drikke dagligt.
De skal drikke og synke[l]Kan også oversættes med »slubre«.
og blive som havde de ikke været til.

Frelse på Zion

1:17Men på Zions bjerg skal der være tilflugt,
og det skal være helligt.
Jakobs hus skal eje sine egne ejendele.
1:18Jakobs hus skal blive en ild,
Josefs hus til en flamme,
og Esaus hus til stubbe.
De skal brænde dem og fortære dem;
og Esaus hus skal ikke have nogen overlevende.
For har talt.
1:19Sydlandet[2]Dvs. Negev. skal erobre Esaus bjerg,
og Lavlandet[3]Dvs. Shefelah. skal erobre filistrene.
De skal erobre Efraims område og Samarias område;
Benjamin skal erobre Gilead.
1:20De fordrevne, en gruppe[m]»Gruppe« skal her forstås som en mindre militærstyrke. En anden mulighed er at forstå ḥēl som en ydre fæstning eller vold, hvilket ville give oversættelsen »de fordrevne fra denne vold tilhørende israelitterne«. af israelitterne som er kanaanæere[n]Det er mærkværdigt at israelitterne her betegnes som kanaanæere. Es 19,18 betegner dog hebraisk som et kanaanæisk sprog, så der findes paralleller til denne tankegang., skal erobre så langt som til Sarepta.
Og Jerusalems fordrevne som er i Sefarad, skal erobre Sydlandets byer.
1:21Befrierne skal drage op på Zions bjerg for at dømme[o]Kan også oversættes med »herske over«. Esaus bjerg.
Kongedømmet skal tilhøre .

Vælg kapitel

1

bVælg kapitel

1

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Christian Højgaard
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.09.2017