Den Frie Bibel

Ordsprogenes Bog, kapitel 3

3:27Hold ikke en velgerning tilbage fra dem som trænger til den, hvis din hånd har mulighed for at udføre den. 3:28Sig ikke til din næste: »Gå bort og kom igen, og i morgen vil jeg give,« når du dog har det. 3:29Udtænk ikke ondt mod din næste når han bor trygt hos dig. 3:30Anklag ikke et menneske uden grund når han ikke har gjort dig ondt.
3:31Misund ikke en voldsmand, og vælg ikke nogen af alle hans veje! 3:32For den falske mand er en vederstyggelighed for HERREN, men han har fortrolig omgang med de oprigtige. 3:33HERRENS forbandelse er over den ugudeliges hus, men han velsigner de retfærdiges bolig. 3:34Mens han vil spotte spotterne, vil han vise de ydmyge gunst. 3:35De vise skal arve ære, men skam ophøjer tåber.
          

Vælg kapitel

3

Vælg kapitel

3

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 28.02.2022