Den Frie Bibel

Den tredje Mose Bog, kapitel 24

Herren giver Love om Olie til Lamperne, 1-4; om Skuebrødene, 5-9; en israelitisk Kvindes Søn laster Herrens Navn, 10-12; Herren byder at stene ham og alle dem, som laste hans Navn, 13-16; lærer hvad Straf der skal vederfares den, som slaar nogen ihjel eller skader ham paa hans Legeme, 17-22; den, som havde bandet, stenes, 23.

24:1Og Herren talede til Mose og sagde: 24:2Byd Israels Børn, at de skulle tage til dig ren stødt Olivenolie til Lysningen, til at holde Lampen stedse tændt. 24:3Uden for Vidnesbyrdets Forhæng, i Forsamlingens Paulun, skal Aron berede den til at lyse fra Aften til Morgen stedse for Herrens Ansigt, til en evig Skik hos eders Efterkommere. 24:4Paa den rene Lysestage skal han berede Lamperne stedse for Herrens Ansigt.
24:5Og du skal tage Mel og bage deraf tolv Kager; een Kage skal være to Tiendeparter af en Efa. 24:6Og du skal lægge dem i to Rader, seks i hver Rad, paa det rene Bord for Herrens Ansigt. 24:7Og du skal lægge ren Virak paa hver Rad, og den skal være for Brødet til et Ihukommelsesoffer, et Ildoffer for Herren. 24:8Paa hver Sabbatsdag skal man berede det, stedse for Herrens Ansigt; af Israels Børn skal dette ydes til en evig Pagt. 24:9Og det skal høre Aron og hans Sønner til, og de skulle æde det paa et helligt Sted; thi det er ham en højhellig Ting af Herrens Ildofre, til en evig Rettighed.
24:10Men der gik en israelitisk Kvindes Søn, og han var en ægyptisk Mands Søn, ud midt iblandt Israels Børn; og den israelitiske Kvindes Søn og en israelitisk Mand trættedes i Lejren. 24:11Og den israelitiske Kvindes Søn talede ilde om Navnet og bandede, da førte de ham til Mose; men hans Moders Navn var Selomith, Dibri Datter, af Dans Stamme. 24:12Og de satte ham i Forvaring for at indhente Forklaring efter Herrens Mund.
24:13Og Herren talede til Mose og sagde: 24:14Før den, som har bandet, hen uden for Lejren, og alle de, som det hørte, skulle lægge deres Hænder paa hans Hoved, og hele Menigheden skal stene ham. 24:15Og du skal tale til Israels Børn og sige: Hvo som helst der bander sin Gud, han skal bære sin Synd. 24:16Og hvo som taler ilde om Herrens Navn, skal dødes, hele Menigheden skal stene ham; saavel den fremmede, som den indfødte, naar han taler ilde om Navnet, da skal han dødes.
24:17Og naar nogen slaar noget Menneske ihjel, da skal han dødes. 24:18Men hvo der slaar et Stykke Kvæg ihjel, skal betale det Stykke for Stykke. 24:19Og den, som gør Lyde paa sin Næste, ved ham skal gøres saaledes, som han har gjort: 24:20Bræk for Bræk, Øje for Øje, Tand for Tand; ligesom han har gjort Lyde paa et Menneske, saaledes skal der gøres paa ham. 24:21Og hvo som ihjelslaar et Dyr, skal betale det; men hvo der slaar et Menneske ihjel, skal dødes. 24:22Een Ret skal være for eder; som den fremmede, saa skal den indfødte være; thi jeg er Herren eders Gud.
24:23Og Mose talede til Israels Børn, og de udførte den, som havde bandet, uden for Lejren, og stenede ham med Stene; og Israels Børn gjorde, ligesom Herren havde befalet Mose.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.