Den Frie Bibel

Esthers Bog, kapitel 10

Ahasverus lægger Skat paa Landet; hans øvrige Handeler beskrives ikke her, 1-2; Mardokajs Højhed og Gerninger beskrives kortelig, 3.

10:1Derefter lagde Kong Ahasverus Skat paa Landet og Øerne i Havet. 10:2Men al hans Magt og hans Vældes Gerninger og Beretninger om Mardokajs Magt, som Kongen havde hævet ham til, ere de Ting ikke skrevne i Kongerne af Mediens og Persiens Krøniker?
10:3Thi Jøden Mardokaj var den anden efter Kong Ahasverus og mægtig hos Jøderne og behagelig for sine Brødres Mangfoldighed, da han søgte sit Folks Vel og talte til Bedste for al sin Slægt.

Vælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

bVælg kapitel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.