Den Frie Bibel

Profeten Ezekiel, kapitel 2

Ezekiel styrkes af Herren og kaldes til det profetiske Embede, hvori han uforfærdet skulde forkynde Jøderne Herrens Ord, 1-7; han bestyrkes hertil ved et Syn af en Bogrulle, som var beskreven paa begge Sider, 8-10.

2:1Og han sagde til mig: Du Menneskesøn! staa paa dine Fødder, at jeg kan tale med dig. 2:2Og der kom Aand i mig, der han talte til mig, og den rejste mig op paa mine Fødder; og jeg hørte den, der talte til mig. 2:3Og han sagde til mig: Du Menneskesøn! jeg sender dig til Israels Børn, til de frafaldne Folk, som ere faldne fra mig; de og deres Fædre, de have gjort Overtrædelse imod mig indtil denne Dag. 2:4Og disse Børn, haarde af Ansigt og stive af Hjerte — til dem sender jeg dig; og du skal sige til dem: Saa siger den Herre, Herre: 2:5Og de, hvad enten de lyde eller lade være (thi de ere et genstridigt Hus), skulle dog vide, at der har været en Profet midt iblandt dem. 2:6Og du Menneskesøn! frygt ej for dem, og frygt ej for deres Ord; thi de ere vel Nælder og Torne for dig, og du bor hos Skorpioner, men frygt ej for deres Ord, og lad dig ej forfærde for deres Ansigt; thi de ere et genstridigt Hus. 2:7Og du skal tale mine Ord til dem, hvad enten de lyde eller lade være; thi de ere genstridige.
2:8Men du Menneskesøn! hør, hvad jeg taler til dig: Vær ikke genstridig som det genstridige Hus; oplad din Mund, og æd det, som jeg giver dig. 2:9Og jeg saa, og se, der var en Haand udrakt til mig, og se, der var en Bogrulle i den. 2:10Og han udbredte den for mit Ansigt, og den var beskreven paa begge Sider, og derudi var skrevet Klagemaal og Suk og Ve.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.