Den Frie Bibel

Profeten Malakias, kapitel 4

Malakias spaar om de ugudeliges Undergang og trøster de gudfrygtige med, at Retfærdighedens Sol skal gaa op for dem, 1-3; han formaner Folket til at agte paa Herrens Lov og profeterer atter om Johannes den Døber og om hans Virksomhed, 4-6.

4:1Thi se, Dagen kommer, der brænder som Ovnen, og alle hovmodige og hver, som øver Ugudelighed, skulle vorde Halm, og Dagen, der kommer, skal fortære dem, siger den Herre Zebaoth, saa at den ikke levner dem Rod eller Gren. 4:2Men for eder, som frygte mit Navn, skal Retfærdigheds Sol opgaa med Lægedom under sine Vinger; og I skulle gaa ud og springe som Kalve fra Fedestalden. 4:3Og I skulle nedtræde de ugudelige, thi de skulle vorde Aske under eders Fødders Saaler, paa den Dag, som jeg skaber, siger den Herre Zebaoth.
4:4Kommer Mose, min Tjeners, Lov i Hu, hvilken jeg bød ham paa Horeb for hele Israel, som Bud og Befalinger. 4:5Se, jeg sender eder Elias, Profeten, førend Herrens Dag kommer, den store og den forfærdelige. 4:6Og han skal vende Fædrenes Hjerte til Børnene, og Børnenes Hjerte til deres Fædre, at jeg ikke skal komme og slaa Landet med Band.

Vælg kapitel

1 2 3 4

bVælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.