Den Frie Bibel

Profeten Nahum, kapitel 1

Nahum beskriver Guds Nidkærhed imod Syndere og Miskundhed imod de troende, 1-7; han forkynder Niniviterne deres Undergang formedelst deres Tyranni imod Guds Folk og formedelst deres Afguderi, 8-14.

1:1Profeti imod Ninive; Elkositen Nahums Syns Bog. 1:2En nidkær og hævnende Gud er Herren, en Hævner og mægtig i Vreden er Herren; en Hævner er Herren imod sine Modstandere, og han bevarer Vrede imod sine Fjender. 1:3Herren er langmodig og af stor Kraft og lader ikke Skyld blive ustraffet; Herrens Vej er i Hvirvelvind og i Storm, og en Sky er hans Fødders Støv. 1:4Han truer Havet og udtørrer det og gør alle Strømmene tørre; vansmægtet er Basan og Karmel, og Libanons Blomster vansmægte. 1:5Bjergene skælve for ham, og Højene smelte, og Jorden hæver sig i Vejret for hans Ansigt og Jorderige og alle, som bo derpaa. 1:6Hvo kan bestaa for hans Fortørnelse? og hvo kan rejse sig under hans brændende Vrede? hans Harme udgyder sig som en Ild, og Klipperne sønderbrydes for ham. 1:7God er Herren, et Værn paa Nødens Dag, og han kender dem, som forlade sig paa ham.
1:8Men med en Oversvømmelse drager han forbi og gør Ende paa dens Sted, og Mørke skal forfølge hans Fjender. 1:9Hvad tænke I om Herren? Tilintetgørelse bringer han; Nøden skal ikke komme to Gange. 1:10Ere de end sammenslyngede som Torne og berusede, som det var af deres Vin, skulle de aldeles fortæres som tørt Straa. 1:11Fra dig udgik han, som optænkte ondt imod Herren og oplagde Ondskabs Raad. 1:12Saa siger Herren: Ere de end usvækkede og saaledes mangfoldige, skulle de dog bortmejes, saaledes som de ere, og han skal være forsvunden; jeg har vel plaget dig, men jeg vil ikke plage dig ydermere. 1:13Men nu vil jeg bryde hans Aag af dig og sønderrive dine Baand. 1:14Og Herren har budet om dig, der skal ikke være Afkom af dit Navn fremdeles; jeg vil udrydde det udskaarne og støbte Billede af din Guds Hus, jeg vil berede din Grav; thi du er funden for let.

Vælg kapitel

1 2 3

bVælg kapitel

1 2 3

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.