Den Frie Bibel

Paulus’s brev til Titus, kapitel 2

Titus undervises om, hvorledes han skal formane de forskellige Aldre og Køn samt Trællene, 1-10. Thi alle Mennesker vil Guds Naade bringe til et gudfrygtigt og rent Levned i Forventning af den kommende Forløser, 11-15.

2:1Du derimod, tal, hvad der sømmer sig for den sunde Lære: 2:2at gamle Mænd skulle være ædruelige, ærbare, sindige, sunde i Troen, i Kærligheden, i Udholdenheden; 2:3at gamle Kvinder ligeledes skulle skikke sig, som det sømmer sig hellige, ikke bagtale, ikke være forfaldne til megen Vin, men være Lærere i, hvad godt er, 2:4for at de maa faa de unge Kvinder til at besinde sig paa at elske deres Mænd og at elske deres Børn, 2:5at være sindige, kyske, huslige, gode, deres egne Mænd undergivne, for at Guds Ord ikke skal bespottes. 2:6Forman ligeledes de unge Mænd til at være sindige, 2:7idet du i alle Maader viser dig selv som et Forbillede paa gode Gerninger og i Læren viser Ufordærvethed, Ærbarhed, 2:8sund, ulastelig Tale, for at Modstanderen maa blive til Skamme, naar han intet ondt har at sige om os. 2:9Forman Trælle til at underordne sig under deres egne Herrer, at være dem til Behag i alle Ting, ikke sige imod, 2:10ikke besvige, men vise al god Troskab, for at de i alle Maader kunne være en Pryd for Guds, vor Frelsers Lære.
2:11Thi Guds Naade er bleven aabenbaret til Frelse for alle Mennesker 2:12og opdrager os til at forsage Ugudeligheden og de verdslige Begæringer og leve sindigt og retfærdigt og gudfrygtigt i den nærværende Verden; 2:13forventende det salige Haab og den store Guds og vor Frelsers Jesu Kristi Herligheds Aabenbarelse, 2:14han, som gav sig selv for os, for at han maatte forløse os fra al Lovløshed og rense sig selv et Ejendomsfolk, nidkært til gode Gerninger. 2:15Tal dette, og forman og irettesæt med al Myndighed; lad ingen ringeagte dig!

Vælg kapitel

1 2 3

bVælg kapitel

1 2 3

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1907 af Det Nye Testamente.