Den Frie Bibel

Johannes’ Åbenbaring, kapitel 1

Indledning

1:1Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham for at vise sine tjenere hvad der snart skal ske, og han har meddelt det ved at sende bud ved sin engel til sin tjener Johannes, 1:2som har vidnet om Guds ord og Jesu Kristi vidnesbyrd, alt hvad han har set. 1:3Lykkelig er den som læser op, og de som hører profetiens ord, og som bevarer det der står skrevet i den, for tiden er nær.

Hilsen til læserne

1:4Johannes hilser de syv menigheder i provinsenAsien: Nåde være med jer og fred fra ham som er, og som var, og som kommer, og fra de syv ånder som er foran hans trone, 1:5og fra Jesus Kristus, vidnet, den troværdige, den førstefødte af de døde, og den som hersker over jordens konger. Ham, som elsker os og har løst os af vores synder ved sit blod, 1:6og har gjort os til et kongerige, det vil sige til præster for sin Gud og Far, ham være æren og magten i evighedernes evigheder. Amen.
1:7Se, han kommer med skyerne,
og ethvert øje vil se ham,
også de som har gennemboret ham,
og alle jordens stammer vil jamre over ham. Ja, amen.
1:8Jeg er Alfa og Omega, siger Herren Gud, den som er, og som var, og som kommer, den almægtige.

Kaldelsen

1:9Jeg, Johannes, jeres broder, og meddelagtige i trængslen og riget og udholdenheden i Jesus, var på den ø, som kaldes Patmos, på grund af Guds ord og Jesu vidnesbyrd. 1:10Jeg var i Ånden på Herrens dag, og jeg hørte bag mig en høj stemme som en basun 1:11som sagde: »Skriv, hvad du ser, i en bog og send den til de syv menigheder, til Efesos, til Smyrna, til Pergamon, til Thyatira, til Sardes, til Filadelfia og til Laodikea.« 1:12Jeg vendte mig om for se stemmen som talte med mig, og da jeg havde vendt mig om, så jeg syv guldlysestager 1:13og midt mellem lysestagerne en lig en menneskesøn som var iklædt en hellang kjortel og med et guldbælte bundet om brystet. 1:14Hans hoved og hans hår var hvidt som hvid uld, som sne, og hans øjne var som flammende ild, 1:15og hans fødder var ligesom skinnende malm som når det gløder i ovnen, og hans stemme var som mange vandes brusen, 1:16og i sin højre hånd havde han syv stjerner, og af hans mund udgik der et tveægget, skarpt sværd, og hans udseende var som solen når den stråler med sin kraft. 1:17Da jeg så ham, faldt jeg ned for hans fødder som død, og han lagde sin højre hånd på mig og sagde: »Frygt ikke, jeg er den første og den sidste, og den levende, og jeg var død, og se jeg lever til evighedernes evigheder, og jeg har nøglerne til døden og dødsriget. 1:19Skriv derfor, hvad du har set, både det som er, og det som derefter vil ske. 1:20Dette er hemmeligheden om de syv stjerner som du så i min højre hånd, og de syv guldlysestager: De syv stjerner er de syv menigheders engle, og de syv lysestager er de syv menigheder.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 29.05.2024