Den Frie Bibel

Johannes’ Åbenbaring, kapitel 15

De syv engle med de sidste syv plager

15:1Jeg så et andet tegn i himlen, stort og forunderligt: Syv engle med de syv sidste plager, for med dem er Guds harme afsluttet. 15:2Jeg så noget ligesom et glashav blandet med ild og dem som havde sejret over dyret og dets billedet og dets navns tal, stående ved glashavet med Guds harper, 15:3og de synger Guds tjener Moses’ sang og Lammets sang:
»Store og forunderlige er dine gerninger,
Herre Gud, den almægtige
retfærdige og sande er dine veje,
folkenes konge,
15:4hvem vil ikke frygte dig, Herre
og herliggøre dit navn,
for du alene er hellig,
ja, alle folkene vil komme
og tilbede for dit ansigt,
for dine retfærdige gerninger er blevet åbenbaret.«
15:5Derefter så jeg dette, og se, templet, det vil sige vidnesbyrdets telt, i himlen blev åbnet, 15:6og de syv engle med de syv plager kom ud af templet, iført lysende rene linnedklæder og guldbælter om brystet. 15:7Et af de fire livsvæsener gav de syv engle syv guldskåle fyldt med Guds harme, han som lever i evighedernes evigheder. 15:8Templet blev fyldt med røg fra Guds herlighed og fra hans kraft, og ingen kunne gå ind i templet før de syv engles syv plager var afsluttet.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 29.05.2024