Den Frie Bibel

Johannes’ Åbenbaring, kapitel 19

Jubel over Babylons fald og Lammets bryllup

19:1Derefter hørte jeg ligesom en høj stemme fra en stor skare i himlen sige:
»Halleluja!
frelsen og herligheden og magten tilhører vores Gud,
19:2for sande og retfærdige er hans straffe,
for han har straffet den store skøge,
som har fordærvet jorden med sin utugt,
og han har hævnet sine tjeneres blod af hendes hånd.«
19:3Og for anden gang sagde de:
»Halleluja!
Røgen fra hende stiger op i evighedernes evigheder.«
19:4De firetyve ældste og de fire livsvæsener faldt ned og tilbad Gud, som sad på tronen, og sagde:
»Amen! Halleluja!«
19:5Fra tronen lød en stemme som sagde:
»Pris vores Gud
alle hans tjenere,
I som frygter Herren,
små og store.«
19:6Jeg hørte ligesom en stemme fra en stor skare, ligesom en brusen fra mange vande og ligesom en buldren fra kraftige tordner, som sagde:
»Halleluja!
For Herren, vores Gud, den almægtige, har taget magten.
19:7Lad os glæde os og fryde os og give ham æren,
for Lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort sig selv rede.
19:8og der blev givet hende en lysende ren linnedklædning at iføre sig;
for linnedklædningen er de helliges retfærdighed.«
19:9Han siger til mig: »Skriv: Lykkelige er de som er blevet indbudt til Lammets bryllupsfest.« Og han siger til mig: »Disse er Guds sande ord.« 19:10Jeg faldt ned for hans fødder for at tilbede ham. Men han siger til mig: »Gør det ikke! Jeg er din medtjener og dine brødres, de som har Jesu vidnesbyrd; tilbed Gud, for Jesu vidnesbyrd er profetiens Ånd.«

Genkomsten

19:11Jeg så himlen åben, og se, en hvid hest, og han som sidder på den, kaldes Trofast og Sandfærdig, og han straffer og fører krig med retfærdighed. 19:12Hans øjne er som flammende ild, og på hans hoved har han mange kroner, og han har et navn skrevet, som ingen kender uden ham selv, 19:13og han er iført en kappe, dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord. 19:14De himmelske hære fulgte ham på hvide heste, og de var iført hvide, rene linnedklæder. 19:15Af hans mund udgår der et skarpt sværd for at han ved det skal slå folkene ned, og han skal vogte dem med et jernscepter, og han skal træde Gud den almægtiges harmes og vredes vinperse, 19:16og på kappen og på lænden har han et navn skrevet: Kongernes konge og herrernes Herre. 19:17Jeg så en engel stå ved solen, og han råbte med høj stemme til alle fugle, som fløj oppe under himlen: »Kom, saml jer til Guds store måltid, 19:18for at spise kød af konger og kød af officerer og kød af mægtige og kød af heste og af dem som sidder på dem, og kød af alle, både frie og slaver, små og store.« 19:19Jeg så dyret og jordens konger og deres hære samlet for at føre krig mod ham som sidder på den hvide hest, og mod hans hær. 19:20Dyret blev grebet og sammen med det den falske profet, som havde gjort tegnene for øjnene af dyret, hvormed han forførte dem som tog dyrets mærke, og som tilbad dets billede; levende blev de to kastet i ildsøen, som brænder med svovl. 19:21De øvrige blev dræbt med sværdet af ham som sad på den hvide hest, sværdet som udgik af hans mund, og alle fuglene blev mætte af deres kød.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 24.03.2022