Den Frie Bibel

Johannes’ Åbenbaring, kapitel 2

Menigheden i Efesos

2:1Skriv til menighedens engel i Efesos: »Dette siger han som holder de syv stjerner i sin højre hånd, og som vandrer midt mellem de syv guldlysestager: 2:2Jeg kender dine gerninger og dit arbejde og din udholdenhed, og at du ikke kan udholde de onde, og du har prøvet dem som kalder sig apostle og ikke er det, og du har fundet at de er løgnere, 2:3og du har udholdenhed, og du har lidt på grund af mit navn, og du er ikke blevet træt. 2:4Men jeg har det imod dig at du har forladt din første kærlighed. 2:5Husk derfor hvorfra du er faldet, og omvend dig og gør de gerninger du først gjorde, ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads. 2:6Men dette har du, at du hader nikolaitternes gerninger, som jeg også hader. 2:7Den som har øre, skal høre hvad Ånden taler til menighederne. Til den der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som er i Guds paradis.«

Menigheden i Smyrna

2:8Skriv til menighedens engel i Smyrna: »Dette siger den første og den sidste, han som var død og blev levende: 2:9Jeg kender din trængsel og din fattigdom, men du er rig, og bagtalelsen fra dem som kalder sig selv jøder, men ikke er det, men er Satans synagoge. 2:10Frygt ikke for det du vil komme til at lide. Se, Djævelen vil kaste nogle af jer i fængsel for at I skal blive prøvet, og I vil have trængsel i ti dage. Vær tro indtil døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. 2:11Den som har øre, skal høre hvad Ånden taler til menighederne. Den som sejrer, vil ikke blive skadet af den anden død.«

Menigheden i Pergamum

2:12Skriv til menighedens engel i Pergamum: »Dette siger han som har det tveæggede, skarpe sværd: 2:13Jeg ved hvor du bor, hvor Satans trone er, og du holder fast i mit navn og har ikke fornægtet troen på mig i Antipas’ dage, mit trofaste vidne, som blev dræbt hos jer hvor Satan bor. 2:14Men jeg har lidt imod dig: Du har hos dig nogle som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak at lægge fælde for Israels sønner for at de skulle spise offerkød og begå utugt. 2:15Således har du også nogle som på samme måde holder fast ved nikolaitternes lære. 2:16Omvend dig derfor, ellers kommer jeg snart over dig, og jeg vil kæmpe imod dem med min munds sværd. 2:17Den som har øre, skal høre hvad Ånden taler til menighederne. Til den der sejrer, vil jeg give af den skjulte manna, og jeg vil give ham en hvid sten, og på stenen står der skrevet et nyt navn som ingen kender uden den som modtager den.«

Menigheden i Thyatira

2:18Skriv til menighedens engel i Thyatira: »Dette siger Guds Søn som har øjne som flammende ild, og hans fødder er ligesom skinnende malm: 2:19Jeg kender dine gerninger og din kærlighed og din troskab og din tjeneste og din udholdenhed, og dine sidste gerninger er flere end de første. 2:20Men jeg det imod dig at du tillader kvinden Jezabel, som kalder sig selv profetinde, og hun lærer og forfører mine tjenere til at begå utugt og spise offerkød. 2:21Jeg har givet hende tid til at omvende sig, men hun vil ikke omvende sig fra sin utugt. 2:22Se, jeg kaster hende på sygelejet, og dem som begår ægteskabsbrud med hende, i stor trængsel hvis ikke de omvender sig fra hendes gerninger, 2:23og hendes børn vil jeg dræbe, og alle menighederne vil erkende at jeg er den der undersøger nyrer og hjerter, og jeg vil give enhver af jer i overensstemmelse med jeres gerninger. 2:24Men jeg siger til de øvrige i Thyatira, som ikke har denne lære, som ikke har kendt Satans dybder som de kalder det: Jeg lægger ingen anden byrde på jer, 2:25kun skal I holde fast ved det I har, indtil jeg kommer. 2:26Den som sejrer, og bevarer mine gerninger indtil enden, vil jeg give magt over hedningerne, 2:27og han vil vogte dem med et jernscepter, ligesom lerkar knuses, 2:28ligesom også jeg har modtaget det af min Far, og jeg vil give ham morgenstjernen. 2:29Den som har ører, skal høre hvad Ånden taler til menighederne.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 29.05.2024