Den Frie Bibel

Johannes’ Åbenbaring, kapitel 20

Tusindårsriget

20:1Jeg så en engel stige ned fra himlen med nøglen til afgrunden og en stor lænke i hånden. 20:2Han greb dragen, den gamle slange, som er Djævlen og Satan, og bandt ham for tusind år, 20:3og han kastede ham i afgrunden, lukkede og forseglede over ham for at han ikke mere skulle forføre folkene før de tusind år var til ende. Derefter skal ham løslades en kort tid. 20:4Jeg så troner, og de satte sig på dem, og der blev givet dem magt, og jeg så sjælene af dem, der var halshugget på grund Jesu vidnesbyrd og på grund af Guds ord, og dem som ikke havde tilbedt dyret eller dets billede og ikke havde taget mærket på deres pande og på deres hånd. De kom til live og blev konger med Kristus i tusind år. 20:5De øvrige døde kom ikke til live før de tusind år var til ende. Dette er den første opstandelse. 20:6Lykkelig og hellig er den som har del i den første opstandelse. Over dem har den anden død ingen magt, og de skal være Guds og Kristi præster, og de skal være konger med ham i de tusind år.

Løsladelsen af Djævelen

20:7Når de tusind år er til ende, vil Satan blive løsladt fra sit fængsel, 20:8og han vil gå ud for at forføre folkene ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for at samle dem til krig, deres tal er som havets sand. 20:9De drog op på jordens flade, og de omringede de helliges lejr og den elskede by, og ild faldt ned fra himlen og fortærede dem. 20:10Djævelen, som havde forført dem, blev kastet i ild- og svovlsøen hvor også dyret og den falske profet var, og de vil blive pint dag og nat i evighedernes evigheder.

Dommen

20:11Jeg så en stor hvid trone og ham der sad på den; fra hans ansigt flygtede jorden og himlen, og der blev ikke fundet et sted til dem. 20:12Jeg så de døde, store og små, stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og en anden bog blev åbnet, som er livets bog, og de døde blev dømt på grund af det som var skrevet i bøgerne, efter deres gerninger. 20:13Havet gav tilbage de døde som var i det, og døden og dødsriget gav tilbage de døde som var i dem, og de blev dømt enhver efter deres gerninger. 20:14Og døden og dødsriget blev kastet i ildsøen. Dette er den anden død, ildsøen. 20:15Hvis nogen ikke blev fundet indskrevet i livets bog, blev han kastet i ildsøen.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 29.05.2024