Den Frie Bibel

Johannes’ Åbenbaring, kapitel 21

Den nye himmel og jord

21:1Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet eksisterer ikke mere. 21:2Jeg så den hellige by, det ny Jerusalem, stige ned fra himlen, fra Gud, beredt som en brud der er smykket for sin brudgom. 21:3Jeg hørte en høj stemme fra tronen sige: »Se, Guds bolig er hos menneskene, og han vil bo hos dem, og de vil være hans folk, og Gud selv vil være hos dem, 21:4og han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden vil ikke være mere eller sorg eller skrig eller pine, for det der var før er forsvundet.« 21:5Han som sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alt nyt,« og han siger: »Skriv, for disse ord er troværdige og sande.« 21:6Han sagde til mig: »Det er sket. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og afslutningen. Jeg vil give den der tørster, af kilden med livets vand som gave. 21:7Den som sejrer, vil arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han vil være min søn. 21:8Men de feje og utro og modbydelige og mordere og utugtige og troldmænd og afgudsdyrkere og alle løgnerne, deres del er i søen som brænder med ild og svovl; det er den anden død.«

Det ny Jerusalem

21:9En af de syv engle med de syv skåle som var fulde af de syv sidste plager, kom og talte med mig og sagde: »Kom, jeg vil vise dig bruden, Lammets hustru.« 21:10Han førte mig i Ånden op på et stort og højt bjerg, og han viste mig den hellige by, Jerusalem, som steg ned fra himlen, fra Gud 21:11med Guds herlighed. Dens stråleglans er som den kostbareste sten, som krystalklar jaspis. 21:12Den havde en stor og høj mur, den havde tolv porte, og på portene tolv engle og indskrevne navne, som er navnene på Israels børns tolv stammer; 21:13mod øst tre porte, mod nord tre porte, mod syd tre porte og mod vest tre porte. 21:14Byens mur har tolv grundsten og på dem tolv navne på Lammets tolv apostle. 21:15Han som talte med mig, havde en guldmålestok til at måle byen og dens porte og dens mur. 21:16Byen er anlagt som en firkant, og dens længde er som bredden. Med røret målte han byen til 12.000 stadier; dens længde, bredde og højde er ens. 21:17Han målte dens mur til 144 alen efter menneskers mål, som er engles mål. 21:18Dens murværk var jaspis, og byen var rent guld der ligner rent glas. 21:19Bymurens grundsten var smykket med alle slags ædelsten: Den første grundsten var jaspis, den anden var safir, den tredje kalkedon, den fjerde smaragd, 21:20den femte sardonyks, den sjette sarder, den syvende krysolit, den ottende beryl, den niende topas, den tiende krysopras, den ellevte hyacint, den tolvte ametyst, 21:21og de tolv porte var tolv perler, hver af portene var af én perle, og byens gade var af rent guld som gennemsigtigt glas. 21:22Jeg så ikke noget tempel i den, for dens tempel er Herren, Gud, den almægtige, og Lammet. 21:23Byen har ikke brug for solen eller månen til at skinne for den, for Guds herlighed oplyste den, og Lammet var dens lys. 21:24Folkene vandrer ved dens lys, og jordens konger bringer deres herlighed til den, 21:25og dens porte bliver ikke lukket om dagen, og der vil ikke være nat dér, 21:26og de bringer folkenes herlighed og kostbarheder til den. 21:27Intet urent skal komme ind i den og heller ikke nogen der øver modbydelighed og løgn, kun de som står skrevet i livets bog, Lammets bog.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 29.05.2024