Den Frie Bibel

Johannes’ Åbenbaring, kapitel 7

Fire engle med magt til at skade jorden får befaling om at vente til Guds tjenere af Israels stammer er blevet beseglet.

7:1Derefter så jeg fire engle stå på jordens fire hjørner; de holdt jordens fire vinde tilbage for at ingen vind skulle blæse på jorden eller på havet eller på noget træ. 7:2Og jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl; og han råbte med høj stemme til de fire engle som det var givet at skade jorden og havet: 7:3»Skad ikke jorden eller havet eller træerne, før vi har beseglet vores Guds tjenere på deres pander.« 7:4Og jeg hørte tallet på de beseglede, 144.000 beseglede af alle Israels børns stammer: 7:5af Judas stamme 12.000 beseglede, af Rubens stamme 12.000, af Gads stamme 12.000, 7:6af Ashers stamme 12.000, af Naftalis stamme 12.000, af Manasses stamme 12.000, 7:7af Simeons stamme 12.000, af Levis stamme 12.000, af Issakars stamme 12.000, 7:8af Zebulons stamme 12.000, af Josefs stamme 12.000, af Benjamins stamme 12.000 beseglede.

Den store hvide skare.

7:9Derefter så jeg, og se en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle nationer og stammer og folk og sprog, stod foran tronen og foran Lammet, iført lange hvide klæder og med palmegrene i hænderne; 7:10og de råbte med høj røst: »Frelsen tilhører vor Gud, som sidder på tronen, og Lammet!« 7:11Alle englene stod rundt om tronen og om de ældste og om de fire livsvæsener, og de faldt ned for tronen på deres ansigt og tilbad Gud 7:12og sagde: »Amen! Lovprisningen og herligheden og visdommen og takken og æren og magten og styrken tilhører vor Gud i evighedernes evigheder! Amen.«

Vælg kapitel

7

Vælg kapitel

7

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen og Torben Kjær
Dato for denne version: 27.10.2021