Den Frie Bibel

Johannes’ Åbenbaring, kapitel 7

De 144.000 beseglede

7:1Derefter så jeg fire engle stå på jordens fire hjørner, og de holdt jordens fire vinde for at ingen vind skulle blæse på jorden eller på havet eller på noget træ. 7:2Jeg så en anden engel stige op fra solens opgang med den levende Guds segl, og han råbte med høj stemme til de fire engle som det var blevet givet at skade jorden og havet, 7:3og han sagde: »Skad ikke jorden eller havet eller træerne før vi har beseglet vores Guds tjenere på deres pander.« 7:4Og jeg hørte tallet på de beseglede, 144.000, som var beseglet af alle Israels børn stammer:
7:5af Juda stamme 12.000 beseglede,
af Rubens stamme 12.000,
af Gads stamme 12.000,
7:6af Asers stamme 12.000,
af Naftalis stamme 12.000,
af Manasses stamme 12.000,
7:7af Simeons stamme 12.000,
af Levis stamme 12.000,
af Issakars stamme 12.000,
7:8af Zebulons stamme 12.000,
af Josefs stamme 12.000,
af Benjamins stamme 12.000 beseglede.

Den store hvide flok

7:9Derefter så jeg, og se en stor skare, som ingen kunne tælle, af alle nationer og stammer og folk og sprog stod foran tronen og foran Lammet iført lange hvide klæder og med palmegrene i deres hænder, 7:10og de råbte med høj stemme: »Frelsen tilhører vores Gud som sidder på tronen, og Lammet.« 7:11Alle englene stod rundt om tronen og om de ældste og de fire livsvæsner, og de faldt ned for tronen på deres ansigt og tilbad Gud, 7:12og de sagde:
»Amen. Velsignelsen og herligheden og visdommen og takken og æren og kraften
og styrken tilhører vores Gud i evighedernes evigheder. Amen«
7:13En af de ældste tog til orde og sagde til mig: »Hvem er de som er iført lange hvide klæder, og hvorfra er de kommet?« Jeg sagde til ham: »Min herre, du ved det.« Han sagde til mig:
»Det er dem som kommer fra den store trængsel, og de har vasket deres klæder
og gjort dem hvide i Lammets blod.
7:15Derfor er de foran Guds trone
og tjener ham dag og nat i hans tempel,
og han som sidder på tronen, slår sit telt op over dem.
7:16De hverken sulter eller tørster mere,
solen eller nogen hede falder ikke mere på dem,
7:17for Lammet som står midt for tronen, vogter dem,
og han leder dem til livets kilder med vand,
og Gud tørrer hver tåre af deres øjne.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 29.05.2024