Den Frie Bibel

Johannes’ Første Brev, kapitel 4

4:16Vi har erkendt og troet den kærlighed som Gud har til os. Gud er kærlighed, og den som bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. 4:17Deri er kærligheden fuldkommen hos os så at vi har frimodighed på dommens dag, for ligesom han er, sådan er også vi i denne verden. 4:18Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud; for frygt venter straf; men den som frygter, er ikke fuldkommen i kærligheden. 4:19Vi elsker fordi han elskede os først. 4:20Hvis nogen siger: »Jeg elsker Gud,« og hader sin bror, er han en løgner; for den der ikke elsker sin bror, som han har set, hvordan kan han elske Gud, som han ikke har set? 4:21Og dette bud har vi fra ham: At den som elsker Gud, skal også elske sin broder.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Vælg kapitel

1 2 3 4 5

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 28.05.2021