Den Frie Bibel

Kolossenserbrevet, kapitel 2

Paulus’ kamp for menigheden

2:1For jeg vil at I skal vide hvor svær en kamp jeg har for jer, for dem i Laodikea og for alle dem,som ikke har set mit ansigt fysisk, 2:2for at deres hjerter må blive opmuntrede ved at blive forenede i kærlighed og nå til den fulde rigdom på indsigtens overbevisning, til erkendelse af Guds hemmelighed, Kristus, 2:3i hvem alle visdommens og erkendelsens skatte er skjult. 2:4Dette siger jeg for at ingen skal bedrage jer med overbevisende ord. 2:5For selv om jeg er fysisk fraværende, er jeg dog sammen med jer i ånden, idet jeg glæder mig når jeg ser ordenen og fastheden i jeres tro på Kristus.

Livet i Kristus

2:6Da I altså har modtaget Kristus Jesus, Herren, skal I vandre i ham, 2:7rodfæstede og opbyggede i ham og befæstede i troen, ligesom I er blevet undervist, og rige på tak. 2:8Se til at der ikke er nogen som bortfører jer med filosofi og tomt bedrag efter menneskers overlevering, efter verdens magter og ikke efter Kristus, 2:9for i ham bor hele guddomsfylden kropsligt. 2:10I ham er I blevet fyldt, han som er hovedet for enhver magt og myndighed. 2:11I ham blev I også omskåret med en omskærelse som ikke er udført med hænder, som består i aflæggelsen af kødets krop, Kristus-omskærelsen, 2:12da I blev begravet sammen med ham i dåben, i den blev I også oprejst ved troen, som er virket af Guds kraft der oprejste ham fra de døde. 2:13Jer, som var døde i jeres overtrædelser og var i jeres uomskårne kød, har han gjort levende sammen med ham, da han tilgav os alle overtrædelserne. 2:14. Han slettede gældsbrevet mod os med dets bestemmelser, som var imod os, og han tog det bort ved at nagle det til korset. 2:15Da han havde afvæbnet magterne og myndighederne, udstillede han dem åbenlyst ved at føre dem i triumftog i ham.

Advarsel mod menneskers regler

2:16Lad derfor ingen dømme jer for mad og drikke eller hvad angår fester eller nymåne eller sabbat, 2:17som er en skygge af det kommende, men kroppen tilhører Kristus. 2:18Lad jer ikke frakende sejrsprisen af nogen som elsker ydmyghed og engledyrkelse, som går op i det han har set, så han uden grund bliver opblæst af sin kødelige tankegang 2:19og ikke holder fast ved hovedet, fra hvilket hele kroppen med led og sener, som understøtter og holder sammen, vokser Guds vækst.
2:20Når I sammen med Kristus er døde bort fra verdens magter, hvorfor underkaster I jer bestemmelser, som om I lever i verden? 2:21Tag ikke, smag ikke, rør ikke, 2:22– det er alt sammen bestemt til at forgå ved brug – ifølge menneskers bud og undervisning, 2:23som har ord for at være visdom med selvvalgt gudsdyrkelse, ydmyghed og hårdhed mod kroppen; ikke nogen ære i det, kun tilfredsstillelse af kødet.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4

Vælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 30.03.2023