Den Frie Bibel

Kolossenserbrevet, kapitel 4

4:1Herrer! I skal behandle jeres slaver retfærdigt og ens fordi I ved at I også har en Herre i himlen.

Opfordring til bøn

4:2Vær udholdende i bøn, årvågne i den med tak, 4:3idet I på samme tid også beder for os om at Gud vil åbne os en dør for ordet så vi kan tale om Kristi hemmelighed, som jeg sidder fængslet for, 4:4for at jeg kan åbenbare den sådan som jeg skal tale. 4:5I skal vandre i visdom over for dem udenfor så I gør brug af det rette tidspunkt. 4:6Jeres tale skal altid være nådefuld, krydret med salt, så I ved hvordan I skal svare hver enkelt.

Rejseplaner

4:7Tykikos, den elskede broder, tro tjener og medtjener i Herren, vil meddele jer alt vedrørende min situation, 4:8ham sender jeg til jer med netop det formål for at I kan kende vores forhold, og han kan opmuntre jeres hjerter, 4:9sammen med Onesimos, den tro og elskede broder, som er en af jer. De vil meddele jer alt herfra.

Hilsner

4:10Aristark, min medfange, hilser jer, og Markus, Barnabas’ fætter, (om hvem I har modtaget befalinger – tag imod ham, hvis han kommer til jer), 4:11og Jesus, som kaldes Justus, som er af de omskårne. De er de eneste medarbejdere for Guds rige som er blevet til trøst for mig. 4:12Epafras, som er en af jer, hilser jer, en Jesu Kristi tjener som altid kæmper for jer i sine bønner for at I kan stå fuldkomne og overbeviste med hensyn til al Guds vilje. 4:13For jeg vidner om ham at han har meget arbejde for jer, for dem i Laodikea og dem i Hierapolis. 4:14Lægen Lukas, den elskede, hilser jer, og Demas.
4:15Hils brødrene i Laodikea, og Nymfa og menigheden i hendes hus. 4:16Når brevet er blevet læst op hos jer, så sørg for at det også bliver læst op i laodikensernes menighed, og at I også får oplæst brevet fra Laodikea. 4:17Og sig til Arkippos: Se til at du udfylder den tjeneste som du modtog i Herren.

Sluthilsen

4:18Hilsen med min egen, Paulus’, hånd. Husk mine lænker. Nåden være med jer.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4

Vælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 30.03.2023