Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Thessalonikerne, kapitel 1

Forord

1:1Paulus, Silvanus og Timotheus hilser thessalonikernes menighed i Gud vores far og Herren Jesus Kristus: 1:2Nåde være med jer og fred fra Gud vores far og Herren Jesus Kristus.

Tak for menigheden

1:3Vi skylder altid at takke Gud for jer, brødre, som det er ret fordi jeres tro vokser, og kærligheden til hinanden forøges hos hver enkelt af jer 1:4så at vi selv er stolte af jer i Guds menigheder på grund af jeres udholdenhed og troskab i alle jeres forfølgelser og de trængsler I udholder. 1:5Dette er et bevis på Guds retfærdige dom så I bliver regnet for værdige til Guds rige, som I også lider for, 1:6så sandt det er retfærdigt af Gud at gengælde dem som trænger jer, med trængsel 1:7og jer som lider trængsel, med hvile sammen med os når Herren Jesus åbenbares fra himlen sammen med hans mægtige engle 1:8og med flammende ild, når han straffer dem som ikke kender Gud, og som ikke adlyder evangeliet om vores Herre Jesus. 1:9De vil blive straffet med en evig ødelæggelse bort fra Herrens ansigt og fra hans magts herlighed 1:10når han på den dag kommer for at blive herliggjort i sine hellige og blive underfuld i alle dem som tror; for vores vidnesbyrd for jer blev troet. 1:11Derfor beder vi også altid for jer at vores Gud må gøre jer kaldelsen værdige og med kraft fylde jer med al vilje til det gode og troens gerning 1:12for at vores Herre Jesu navn må blive herliggjort i jer, og I i ham, eftervores Guds og Herrens Jesu Kristi nåde.
          

Vælg kapitel

1 2 3

Vælg kapitel

1 2 3

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 13.06.2024