Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Thessalonikerne, kapitel 3

Opfordring til forbøn

3:1I øvrigt, brødre, bed for os om at Herrens ord må kunne løbe frit og blive æret, ligesom det også skete hos jer, og at vi må blive befriet fra dårlige og onde mennesker, for det er ikke alle som har troen. 3:3Men trofast er Herren som vil styrke og bevare jer fra det onde. 3:4Og jeg er overbevist i Herren vedrørende jer at I både gør og vil gøre det vi befaler. 3:5Herren lede jeres hjerter til Guds kærlighed og til Kristi udholdenhed.

Hold jer fra dem der ikke vil arbejde

3:6Men jeg befaler jer, brødre, i vores Herre Jesu Kristi navn at I skal holde jer fra enhver som lever uden orden og ikke efter den overlevering som I modtog af os. 3:7For I ved selv hvordan I skal efterligne os, for vi var ikke uordentlige blandt jer, 3:8og vi spiste heller ikke noget brød gratis, men vi arbejdede under slid og besvær nat og dag for ikke at være en byrde for nogen af jer, 3:9ikke fordi vi ikke har ret dertil, men for at give et eksempel for jer så I kan efterligne os. 3:10For da vi var hos jer, befalede vi jer også dette, at hvis nogen ikke vil arbejde, skal han heller ikke have føden. 3:11For vi hører at nogle blandt jer lever uordentligt så de ikke arbejder, men blander sig, 3:12men den slags befaler og formaner vi i Herren Jesus Kristus at de skal arbejde i stilhed og spise deres eget brød. 3:13Men I brødre, skal ikke blive trætte af at gøre det gode.

Advarsel

3:14Men hvis nogen ikke adlyder vores ord i dette brev, skal I mærke jer ham, omgås ham ikke for at han må skamme sig, 3:15og betragt ham ikke som en fjende, men retled ham som en bror. 3:16Men han selv, fredens Herre, give jer fred altid og på enhver måde. Herren være med jer.

Hilsen

3:17Hilsen med min, Paulus’, hånd, som er et kendetegn i ethvert brev, således skriver jeg. 3:18Vores Herre Jesu Kristi nåde være med jer alle.
          

Vælg kapitel

1 2 3

Vælg kapitel

1 2 3

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 13.06.2024