Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Thessalonikerne, kapitel 2

Antikrist

2:1Vi beder jer, brødre, med henblik på vores Herre Jesu Kristi komme og vores samling om ham, 2:2at I ikke straks lader jer bringe ud af fatning eller lader jer forskrække enten ved en profeti eller ved et ord eller ved et brev som skulle være fra os, som om Herrens dag er umiddelbart forestående. 2:3Lad ikke nogen bedrage jer på nogen måde. For frafaldet skal først komme og lovløshedens menneske, fortabelsens søn, åbenbares, 2:4han som sætter sig op imod og ophøjer sig over alt som kaldes Gud og er genstand for tilbedelse, så han sætter sig i Guds tempel og proklamerer om sig selv at han er Gud. 2:5Husker I ikke at jeg sagde dette til jer mens jeg endnu var hos jer? 2:6Og I kender nu det som holder tilbage indtil han åbenbares i sin tid. 2:7For lovløshedens hemmelighed er allerede aktiv, kun skal han som holder tilbage indtil nu, fjernes. 2:8Så vil den lovløse blive åbenbaret som Herren Jesus vil dræbe med sin munds ånde og tilintetgøre ved sin tilsynekomst når han kommer. 2:9Den lovløses komme er med Satans kraft, med enhver magt og løgnens tegn og undere, 2:10og med ethvert uretfærdigt bedrag for dem som fortabes, fordi de ikke har taget mod kærligheden til sandheden så de kunne blive frelst. 2:11Derfor sender Gud dem forførelsens kraft så de tror løgnen, 2:12for at alle de som ikke har troet sandheden, men fandt glæde i uretfærdigheden, skal blive fordømt.

Tak til Gud

2:13Men vi skylder altid at takke Gud for jer, brødre, elskede af Herren, for Gud har udvalgt jer som en førstegrøde til at blive frelst ved Åndens helligelse og ved tro på sandheden, 2:14til det kaldte han jer også ved vores evangelium, så I kan vinde vores Herre Jesu Kristi herlighed.

Formaning om at stå fast

2:15Stå derfor fast, brødre, og hold fast ved de overleveringer som I er blevet undervist i enten ved vores ord eller brev. 2:16Men han selv, vores Herre Jesus Kristus og Gud vores Far, som har elsket os og i nåde givet os en evig trøst og et godt håb, 2:17han trøste og styrke jeres hjerter og styrke dem til enhver god gerning og tale.
          

Vælg kapitel

1 2 3

Vælg kapitel

1 2 3

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 13.06.2024