Den Frie Bibel

Paulus’ Andet Brev til Thessalonikerne, kapitel 2

2:13Men vi bør altid takke Gud for jer, I brødre som er elsket af Herren, fordi Gud har udvalgt jer fra begyndelsen til frelse ved Åndens helliggørelse og tro på sandheden, 2:14hvortil han også kaldte jer ved vores evangelium til at opnå vor Herre Jesu Kristi herlighed. 2:15Så stå da fast, brødre! Og hold fast ved de overleveringer som I blev undervist i, det være sig ved vores tale eller ved brev fra os. 2:16Men han selv, vor Herre Jesus Kristus og Gud vor Fader, som har elsket os og givet os en evig trøst og et godt håb af nåde, 2:17han trøste jeres hjerter og styrke jer i al god gerning og tale!
          

Vælg kapitel

2

Vælg kapitel

2

Status for dette kapitel

Modenhed: Rå oversættelse
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 06.11.2021