Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Filipperne, kapitel 1

Forord

1:1Paulus og Timotheus, Kristi Jesu tjenere, hilser alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmænd og menighedstjenere: 1:2Nåde være med jer og fred fra Gud vor Far og Herren Jesus Kristus.

Indledning

1:3Jeg takker min Gud hver gang jeg erindrer jer 1:4når jeg altid i al min bøn for jer alle beder med glæde 1:5på grund af jeres deltagelse i evangeliet fra den første dag og indtil nu. 1:6For jeg er overbevist om netop dette, at han som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldende den på Kristi Jesu dag. 1:7Ligesom det er rigtigt af mig at tænke dette om jer fordi jeg har jer i mit hjerte, både når jeg er i mine lænker, og når jeg forsvarer og bekræfter evangeliet, fordi I alle har del med mig i nåden. 1:8For Gud er mit vidne om at jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. 1:9Jeg beder om dette, at jeres kærlighed må blive mere og mere rig på indsigt og enhver dømmekraft 1:10så at I kan værdsætte det der er væsentligt, for at I må være rene og uangribelige på Kristi dag, 1:11fyldte med retfærdighedens frugt ved Jesus Kristus til Guds ære og pris.

Fængsling og forkyndelse

1:12Men jeg vil at I skal vide, brødre, at det der er sket med mig, snarere har ført til fremgang for evangeliet 1:13så at mine lænker i Kristus er blevet åbenbare for hele den kejserlige garde og alle de andre, 1:14og de fleste af brødrene har ved mine lænker fået tillid til Herren til mere modigt at tale ordet uden frygt. 1:15Nogle forkynder ganske vist Kristus af misundelse og stridslyst, men andre af god vilje, 1:16de sidste af kærlighed fordi de ved at jeg er sat til at forsvare evangeliet, 1:17de første forkynder Kristus af egoisme, ikke med rene motiver, fordi de mener at kunne skabe trængsel for mig i mine lænker. 1:18Hvad da! Kristus forkyndes dog på enhver måde, enten under påskud eller i sandhed, og jeg glæder mig over dette, ja, jeg vil også blive ved med at glæde mig over det, 1:19for jeg ved at det ved jeres bøn og ved Jesu Kristi Ånds hjælp vil føre til frelse 1:20i overensstemmelse med min længsel og mit håb om at jeg i intet vil blive til skamme, men at Kristus med al frimodighed som altid og også nu vil blive forherliget i mit legeme enten gennem liv eller død. 1:21For det at leve er for mig Kristus og det at dø en vinding. 1:22Men når det at leve i kødet for mig er frugtbar gerning, så ved jeg ikke hvad jeg vil vælge. 1:23Jeg presses af de to, for jeg har lyst til at bryde op og være sammen med Kristus, da det er langt bedre, 1:24men at blive i kødet er mere nødvendigt for jeres skyld. 1:25Overbevist om dette ved jeg at jeg vil blive og forblive hos jer alle til jeres fremgang og glæde i troen 1:26for at jeres ros vil blive rig i Kristus Jesus ved mig når jeg igen kommer til jer.

Lev evangeliet værdigt

1:27Blot skal I vandre Kristi evangelium værdigt for at jeg, hvad enten jeg kommer og ser jer eller er fraværende, kan høre om jer at I står fast i én ånd og med én sjæl kæmper for troen på evangeliet 1:28og ikke lader jer skræmme i noget af modstanderne, og det er for dem et tegn på fortabelse, men for jer på frelse, og dette er fra Gud. 1:29For af nåde er det blevet skænket jer for Kristi skyld, ikke kun at tro på ham, men også at lide for hans skyld, 1:30fordi I står i den samme kamp som I har set mig i, og nu hører at jeg står i.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4

Vælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.05.2022