Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Filipperne, kapitel 2

Formaning til indbyrdes enighed

2:1Hvis altså formaning i Kristus, hvis opmuntring i kærlighed, hvis delagtighed i Ånden, hvis inderlig kærlighed og barmhjertighed betyder noget, 2:2da opfyld min glæde så at I mener det samme ved at have den samme kærlighed og samme sjæl, ved at tænke ét, 2:3ved at gøre intet af stridslyst eller af lyst til tom ære, men ved med ydmyghed at anse hinanden for højere end jer selv, 2:4og ved at hver enkelt ikke ser til sit eget, men hver enkelt til de andres.

Kristi ydmyghed og ophøjelse

2:5I skal iblandt jer tænke de tanker som også var i Kristus Jesus,
2:6som da han var i Guds skikkelse,
ikke betragtede det som et røvet bytte
at være Gud lig,
2:7men han udtømte sig selv,
ved at tage en tjeners skikkelse på,
ved at være lige med mennesker,
og da han blev fundet med en skikkelse som et menneske,
2:8ydmygede han sig selv
idet han blev lydig til døden,
ja, døden på et kors.
2:9Derfor har Gud også højt ophøjet ham
og skænket han navnet
over ethvert navn,
2:10for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig
i himlen, på jorden og under jorden,
2:11og hver tunge skal bekende:
Jesus Kristus er Herren
til Gud Faders ære.

Arbejd på jeres frelse

2:12Derfor, mine elskede, ligesom I altid har adlydt, ikke alene i mit nærvær, men nu meget snarere i mit fravær, skal I arbejde på jeres frelse med frygt og bæven, 2:13for Gud er den som virker i jer både at ville og at virke, på grund af hans gode vilje. 2:14Alt skal I gøre uden knurren og betænkeligheder 2:15for at I kan blive fejlfrie og rene, Guds ulastelige børn midt i en fordrejet og fordærvet slægt hvor I skinner som lys i verden 2:16mens I holder fast ved livets ord, til ros for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves eller slidt forgæves. 2:17Men selvom mit blod udgydes som et offer og en tjeneste for jeres tro, glæder jeg mig, og jeg glæder mig sammen med jer alle; 2:18men på samme måde skal I glæde jer og glæde jer sammen med mig.

Timotheus og Epafraditus

2:19Men jeg håber i Herren Jesus Kristus snart at sende Timotheus til jer for at også jeg kan være ved godt mod når jeg kender jeres forhold. 2:20For jeg har ingen med det samme sind som oprigtigt vil drage omsorg for jeres forhold, 2:21for alle søger deres eget, ikke det som hører Kristus til. 2:22Og I kender hans prøvede troskab, for ligesom et barn tjener sin far, tjente han sammen med mig evangeliet. 2:23Ham håber jeg altså at sende så snart jeg får overblik over mine forhold, 2:24og jeg er overbevist i Herren om at jeg også selv snart vil komme. 2:25Men jeg har fundet det nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min broder og medarbejder og medkæmper, men jeres udsending og tjener for mine behov, 2:26for han længtes efter jer alle og var urolig fordi I havde hørt at han var syg. 2:27Ja, han var syg og døden nær, men Gud forbarmede sig over ham, og ikke alene over ham, men også over mig for at jeg ikke skulle have sorg på sorg. 2:28Derfor sender jeg ham endnu mere ivrigt for at I kan glæde jer når I ser ham igen, og jeg kan være uden bekymring. 2:29Modtag ham da i Herren med al glæde og hold den slags mænd i ære, 2:30for på grund af Kristi gerning risikerede han livet og kom døden nær for at udfylde jeres fravær i tjenesten for mig.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4

Vælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.05.2022