Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Filipperne, kapitel 4

Formaninger

4:1Derfor, mine elskede og savnede brødre, min glæde og krone, stå således fast i Herren, elskede. 4:2Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg til at tænke det samme i Herren. 4:3Ja, jeg beder også dig, trofaste Synzygos, tag dig af dem som har kæmpet sammen med mig i forkyndelsen af evangeliet sammen med Klemens og mine øvrige medarbejdere, hvis navne står i livets bog. 4:4Glæd jer altid i Herren, jeg siger igen: Glæd jer. 4:5Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. 4:6Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alt jeres ønske blive kendt for Gud ved bøn og forbøn med tak. 4:7Og Guds fred, som overgår alle tanker, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. 4:8I øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ærbart, hvad der er retfærdigt, hvad der er rent, alt hvad der er elskeligt, hvad der er velanset, hvis der er nogen dyd, og hvis der er noget prisværdigt, dette skal I tænke på. 4:9Hvad I har lært og modtaget og hørt og set hos mig, skal I gøre, og fredens Gud vil være med jer.

Paulus’ tak for gaven

4:10Men det har glædet mig meget i Herren at I endelig er kommet til kræfter til at tænke på mit bedste, som I tænkte på før, men ikke havde lejlighed. 4:11Jeg taler ikke fordi jeg mangler noget, for jeg har lært at være tilfreds i den situation jeg er i. 4:12Jeg kender til at sulte, og jeg kender til at have overflod, i alt og alle ting er jeg indviet, både i at blive mæt og sulte, både i at have overflod og lide mangel. 4:13Alt formår jeg ved ham som giver mig kraft. 4:14Dog handlede I smukt da I tog del i min trængsel. 4:15I ved også, filippere, at i evangeliets begyndelse, da jeg drog ud fra Makedonien, havde ingen menighed del i et regnskab med mig over givet og modtaget undtagen I, 4:16for også i Thessalonika sendte I både en og to gange hvad jeg havde brug for. 4:17Ikke at jeg søger gaven, men jeg søger den frugt som vokser sig stor på jeres regnskab. 4:18Jeg har modtaget alt og har overflod, jeg har fuldt ud da jeg fra Epafroditus modtog jeres gave, en liflig duft, et velkomment offer, ønskværdigt for Gud. 4:19Men min Gud vil opfylde alle jeres behov i overensstemmelse med sin rigdom i herlighed i Kristus Jesus. 4:20Vor Gud og Far være ære i evighedernes evigheder.

Hilsen

4:21Hils enhver hellig i Kristus Jesus. Brødrene sammen med mig hilser jer. 4:22Alle de hellige hilser jer, men mest de fra kejserens hus. 4:23Herren Jesu Kristi nåde være med jeres ånd.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4

Vælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.05.2022