Den Frie Bibel

Habakkuks Bog, kapitel 2

Guds svar

2:1Jeg vil stå på min post;
jeg vil stille mig i tårnet[a]Eller fæstningen. og spejde for at se hvad han vil sige til mig,
og hvad jeg skal svare på min klage.[b]Den syriske tekst (Peshitta) har »hvad han vil svare på min klage«, hvilket følges af mange kommentarer og oversættelser, heriblandt DO92.
2:2 svarede mig:
»Skriv synet ned, og gør det tydeligt på tavlerne
for at den som læser det, hurtigt kan læse det.«
2:3For der er stadig et syn om en fastsat tid;[c]Verset kan oversættes på forskellige måder, afhængig af om man forstår ʕôd som »stadig«, dvs. der er et endnu et syn, eller som »først«, dvs. synet kommer først på et bestemt tidspunkt eller gælder først på et bestemt tidspunkt.
det vidner om opfyldelsen[d]Ordret »enden«. og lyver ikke.
Hvis det er forsinket, så vent på det,
for det skal virkelig komme; det skal ikke udeblive.
2:4Se, hans,[1]Måske kaldæerkongen. sjæl er opblæst og ikke retsindig,
men den retfærdige skal leve ved sin tro.

Veråb over kaldæerkongen

2:5Ja sandelig, vinen er en bedrager;
en hovmodig mand kan ikke bestå.
Han der ligesom dødsriget opspiler sit svælg,
han er som døden og mættes ikke.
Han samlede alle folkeslag til sig; han indsamlede alle folkene.
2:6Mon ikke alle disse vil komme frem imod ham med ordsprog, hån og gådetaler om ham?
Så man siger: »Ve ham som dynger sammen hvad der ikke er hans
- hvor længe skal det vare? –
Og ham som tynger sig selv med gældsbeviser!«
2:7Mon ikke dine udlånere pludselig står frem?
Mon ikke de som får dig til at ryste, vågner op,
så du bliver deres bytte?
2:8For du har udplyndret mange folkefærd.
Alle de resterende af folkene skal plyndre dig på grund af dine blodsudgydelser mod menneskeheden
og din vold mod landet,[e]Eller »jorden«. mod byen og alle som bor i den.
 
2:9Ve ham som tilegner sig skamløs gevinst til sit hus
for at sætte sin rede højt oppe,
for at redde sig fra ulykkens hånd!
2:10Du har lagt planer om at udrydde mange folk til skam for dit eget hus,
og du syndede mod din egen sjæl. 2:11For stenen fra væggen skal råbe,
og bjælken fra træværket skal svare den.
 
2:12Ve ham som bygger en by med blod
og grundlægger en stad med uretfærdighed!
2:13Er dette[f]Nogle oversættelser oversætter hnh med »se!«, men det kan også oversættes som her med »dette«, 3. person pluralis femininum. ikke fra Hærskarers ?
Folkene arbejder sig trætte for ting der går til i ild,[g]Ordret »Folkene bliver trætte ved ild«.
og folkefærd udmatter sig for ingenting.
2:14For jorden skal fyldes med erkendelse af herlighed,
som vandene dækker havet.
2:15Ve ham som giver sin næste en drik blandet med gift,[h]Ordret: »din gift« eller »din vrede«.
og endda drikker ham fuld for at se på hans[i]Ordret »deres«. nøgenhed!
2:16Du har mættet dig med skam i stedet for herlighed.
Så drik da også du, og vis dig uomskåret!
Bægeret i højre hånd skal vende sig mod dig,
og skændsel skal være over din herlighed.
2:17For voldshandlingen mod Libanon[j]Ordret »Libanons vold«. skal komme over dig,[k]Ordret: »dække dig«.
og ligeledes tilintetgørelsen af kvæget som var skræmt;
på grund af din blodskyld mod mennesker og voldsfærd mod landet,[l]Eller »jorden«. mod byen og alle som bor i den.
2:18Hvad gavn gør et afgudsbillede,
når[m]På hebraisk »kî« der ofte oversættes med »for« (kausalt). dets håndværker har dannet det
- en metalstøbning, og en der lærer løgn?
For han som former dets billede, stoler på det,
når han laver stumme afguder.
 
2:19Ve ham som siger til en træklods: »Vågn op!«
Og til en døv sten: »Vågn!«
Skulle den kunne belære?
Se, den er overtrukket med guld og sølv,
og der er slet ingen ånd i den.[n]Eller: »der er intet åndedræt i den«.
2:20Men er i sit hellige tempel.
Stille for ham,[o]Ordret »hans ansigt«. hele jorden!

Vælg kapitel

1 2 3

bVælg kapitel

1 2 3

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Dato for denne version: 21.11.2017