Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Kolossenserne, kapitel 1

1:9Derfor er vi, fra den dag vi hørte det, heller ikke holdt op med at bede for jer og bede om at I må blive fyldt af erkendelsen om hans vilje i al åndelig visdom og indsigt 1:10til at vandre Herren værdigt, til velbehag i alt, idet I bærer frugt i al god gerning og vokser i kundskaben om Gud 1:11idet I styrkes med al styrke efter hans herligheds kraft til al udholdenhed og tålmodighed, med glæde 1:12takker Faderen, som gjorde jer duelige til at have del i de helliges arvelod i lyset, 1:13han som friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige, 1:14i hvem vi har forløsningen, syndernes forladelse.
          

Vælg kapitel

1 3

Vælg kapitel

1 3

Status for dette kapitel

Modenhed: Ufuldstændigt
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Endnu ikke sket
Dato for denne version: 02.11.2021