Den Frie Bibel

Ruths bog, kapitel 4

I byens ældstes påhør spørger Boaz den anden arving om han vil løskøbe No’omis mark og tage Ruth til kone; men da han ikke vil, lover Boaz at gifte sig med hende, og de ønsker ham tillykke.

4:1Boaz var da gået hen til byporten og havde sat sig der, og se løseren, som Boaz havde talt om, gik forbi. Han sagde til ham: »Kom herhen, sæt dig her, min ven.« Han kom derhen og satte sig. 4:2Han fik fat på ti af de ældste i byen og sagde: »Sæt jer her.« Og de satte sig. 4:3Da sagde han til løseren: »Det jordstykke som tilhørte vores bror Elimelek, har No’omi, som er kommet tilbage fra Moab, sat til salg. 4:4Derfor erklærer jeg nu: ›Jeg meddeler dig hermed følgende: Køb det i overværelse af dem der sidder her, mit folks ældste.‹ Dersom du vil løskøbe det, løskøb det, men dersom du ikke vil løskøbe det, så sig mig det, så jeg kan vide det. For der er ingen anden til at løskøbe det end dig og efter dig mig selv.« Han sagde: »Jeg vil løskøbe det.« 4:5Boaz sagde: »Den dag du køber jorden af No’omi, køber du også moabitten Ruth, den afdødes hustru, for at oprejse den afdøde et navn over hans arvelod.« 4:6Da sagde løseren: »Jeg kan ikke løskøbe det, for så vil jeg forringe min egen arvelod. Brug du min løskøbelsesret, for jeg vil ikke løskøbe det.« 4:7I gamle dage var det sædvane i Israel ved løskøbelse og byttehandel at den ene som tegn på gennemførelsen af handlen tog sin sko af og gav den til den anden. Det gjaldt som bevisførelse i Israel. 4:8Løseren sagde til Boaz: »Køb du det.« Og han tog sin sko af. 4:9Da sagde Boaz til de ældste og til alt folket: »I er i dag vidner på at jeg af No’omi har købt alt de som tilhørte Elimelek, og alt det som tilhørte Kiljon og Maklon. 4:10Og jeg har ydermere taget moabitten Ruth, Maklons hustru, til hustru for at oprejse et navn for den afdøde over hans arvelod, for at den dødes navn ikke skal udslettes blandt hans brødre og fra hans hjembys port. Det er I i dag vidner på.« 4:11Og alt folket som var i porten, og de ældste sagde: »Vi er vidner. Må HERREN give at den kvinde der kommer ind i dit hus, bliver som Rakel og som Lea, der begge byggede Israels hus. Må du blive mægtig i Efrata og berømt i Betlehem! 4:12Og må dit hus blive ligesom Perez’ hus, han som Tamar fødte Juda, ved den efterkommer som HERREN skal give dig af denne unge kvinde.«

Boaz tager Ruth til kone, og hun føder en søn som No’omi opfostrer; hans efterslægt opremses indtil kong David.

4:13Så tog Boaz Ruth som sin hustru og han gik ind til hende. HERREN lod hende blive gravid, og hun fødte en søn. 4:14Da sagde kvinderne til No’omi: »Velsignet være HERREN, som ikke lod dig mangle en løser i dag. Hans navn være priset i Israel! 4:15Og han skal givet dig livet tilbage og være din forsørger i din alderdom, for din svigerdatter, som elskede dig, har født ham. Hun er dig mere værd end syv sønner.« 4:16Og No’omi tog barnet på sit skød, og hun blev hans plejemor. 4:17Nabokonerne gav ham et navn og sagde: »No’omi har fået en søn.« De kaldte ham Obed. Han blev far til Isaj, Davids far. 4:18Dette er Perez’ slægt: Perez fik Hesron, 4:19Hezron fik Ram, og Ram fik Amminadab, 4:20Amminadab fik Nakshon, og Nakshon fik Salma, 4:21Salma fik Boaz, og Boaz fik Obed, 4:22og Obed fik Isaj, og Isaj fik David.
          

Vælg kapitel

1 2 3 4

Vælg kapitel

1 2 3 4

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Eksegetisk layout: Mikkel Kølkær
Dato for denne version: 10.11.2022