Den Frie Bibel

Sefanias’ Bog, kapitel 1

Straffen over ugudelighed

1:1 ord, som kom til Sefanias, søn af Kushi, søn af Gedalja, søn af Amarja, søn af Hizkija, dengang Josija, Amons søn, var konge over Juda.[1]Ordret »I Josijas, Amons søn, Judas konge, dage«.
 
1:2Jeg vil tilintetgøre[a]Det hebraiske ʔāsōf ʔāsēf er vanskeligt at oversætte. Normalt bruges en absolut infinitiv til at fremhæve et finit verbum af samme verbalstamme. Men i dette tilfælde er der en kombination af ʔāsōf »indsamle« og ʔāsēf »tilintetgøre«. Samme kombination findes dog i Jer 8,13, hvilket tyder på at der er tale om et idiomatisk udtryk, der kan oversættes med »Jeg vil virkelig tilintetgøre«. alt fra jordens overflade, siger .
1:3Jeg vil tilintetgøre mennesker og dyr,
tilintetgøre himlens fugle og havets fisk,
og jeg vil få de ugudelige til at snuble.[b]Denne linje er vanskelig, muligvis fordi den hebraiske tekst er korrumperet. Ordret »og dem, som får ugudelige til at snuble«. En anden mulighed er »ruinerne med de ugudelige«, hvis man forstår ?et som præpositionen »med«. Sætningen er udeladt fra de fleste versioner af LXX.
Jeg vil udrydde menneskene fra jordens overflade, siger .
1:4Jeg vil række min hånd ud mod Juda og mod alle Jerusalems indbyggere,
og jeg vil udrydde alt hvad der er tilbage af Ba’al[c]Skal forstås som Ba’al-kulten. fra dette sted;
afgudspræsternes navn sammen med præsterne,
1:5og dem som tilbeder himlens hær[2]Dvs. stjernerne og planeterne. på tagene,
og dem som tilbeder og sværger til og dog sværger ved deres konge,[d]LXX oversætter malkām (konge) med »Melkom«, dvs. navnet på en ammonitisk gud.
1:6og dem som vender ryggen,
og som ikke har søgt og ikke har spurgt efter ham.

dag er nær

1:7Vær stille for den herre !
For dag er nær.
For har forberedt en offerslagtning,
han har helliget sine indbudte.[e]Ordret »sine indkaldte«. 1:8 offerslagtnings dag vil jeg straffe[f]Den normale betydning er »besøge« eller »udvælge«, men i denne sammenhæng går betydningen på straf. fyrsterne
og kongens sønner og alle som klæder sig i fremmed dragt.
1:9Og på den dag vil jeg straffe enhver som springer over dørtærsklen,
dem som fylder deres herres hus med vold og bedrag.
1:10På den dag, siger , skal der lyde råb fra Fiskeporten
og hyl fra Mishneh[g]Kan oversættes med »(byens) anden del« eller »nye del«, men »Mishneh« er sandsynligvis navnet på et nyt kvarter i byen. og stort postyr fra højene.
1:11Hyl, I som bor i Maktesh![h]Ordet maxtēš kommer fra verbet xataš, der betyder »at støde«, deraf den traditionelle oversættelse »Morteren«. Sandsynligvis henviser navnet på bydelen til en geografisk beskrivelse af en lavtliggende bydel, der ligger i et hul.
For alt handelsfolket er tilintetgjort;
alle de som var belæssede med sølv, er udryddet.
1:12På den tid vil jeg gennemsøge Jerusalem med lygter,
og jeg vil straffe de mænd som ligger stille i deres snavs,
dem som siger i deres hjerte: » gør hverken godt eller ondt.«
1:13Deres rigdom skal blive plyndret,
og deres huse ødelagt.
De skal bygge huse, men ikke bo i dem,
og plante vingårde, men ikke drikke vin af dem.

store dag er nær

1:14 store dag er nær.
Den er nær og kommer med stor hast.
Lyden af dag er bitter.
Dér råber krigeren.[i]Teksten kan også oversættes »Hør, dag. Bittert råber krigeren dér«.
1:15En vredes dag er den dag,
en nødens og trængslens dag,
en ødelæggelsens og forladthedens dag,
en mørk og dunkel dag,
en skyens og mulmets dag,
1:16en dag med hornklang[j]Egentlig vædderhorn.
og krigsråb mod de befæstede byer og høje hjørnetårne.
1:17Jeg vil sende plager over menneskene
så de går rundt som blinde,
for de har syndet mod ,
og deres blod skal udgydes som støv og deres kød som skidt.
1:18Hverken deres sølv eller deres guld skal kunne redde dem på vredes dag,
men ved hans lidenskabs ild skal hele jorden fortæres,
for han skal gøre en ende,
ja, hastigt gøre en ende på alle jordens beboere.

Vælg kapitel

1 2 3

bVælg kapitel

1 2 3

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Dato for denne version: 13.02.2018