Den Frie Bibel

Sefanias’ Bog, kapitel 1

Straffen over ugudelighed

1:1HERRENS ord, som kom til Sefanias, søn af Kushi, søn af Gedalja, søn af Amarja, søn af Hizkija, dengang Josija, Amons søn, var konge over Juda.
 
1:2Jeg vil tilintetgøre alt fra jordens overflade, siger HERREN.
1:3Jeg vil tilintetgøre mennesker og dyr,
tilintetgøre himlens fugle og havets fisk,
og jeg vil få de ugudelige til at snuble.
Jeg vil udrydde menneskene fra jordens overflade, siger HERREN.
1:4Jeg vil række min hånd ud mod Juda og mod alle Jerusalems indbyggere,
og jeg vil udrydde alt hvad der er tilbage af Ba’al fra dette sted;
afgudspræsternes navn sammen med præsterne,
1:5og dem som tilbeder himlens hær på tagene,
og dem som tilbeder og sværger til HERREN og dog sværger ved deres konge,
1:6og dem som vender HERREN ryggen,
og som ikke har søgt HERREN og ikke har spurgt efter ham.

HERRENS dag er nær

1:7Vær stille for den herre HERREN!
For HERRENS dag er nær.
For HERREN har forberedt en offerslagtning,
han har helliget sine indbudte. 1:8På HERRENS offerslagtnings dag vil jeg straffe fyrsterne
og kongens sønner og alle som klæder sig i fremmed dragt.
1:9Og på den dag vil jeg straffe enhver som springer over dørtærsklen,
dem som fylder deres herres hus med vold og bedrag.
1:10På den dag, siger HERREN, skal der lyde råb fra Fiskeporten
og hyl fra Mishneh og stort postyr fra højene.
1:11Hyl, I som bor i Maktesh!
For alt handelsfolket er tilintetgjort;
alle de som var belæssede med sølv, er udryddet.
1:12På den tid vil jeg gennemsøge Jerusalem med lygter,
og jeg vil straffe de mænd som ligger stille i deres snavs,
dem som siger i deres hjerte: »HERREN gør hverken godt eller ondt.«
1:13Deres rigdom skal blive plyndret,
og deres huse ødelagt.
De skal bygge huse, men ikke bo i dem,
og plante vingårde, men ikke drikke vin af dem.

HERRENS store dag er nær

1:14HERRENS store dag er nær.
Den er nær og kommer med stor hast.
Lyden af HERRENS dag er bitter.
Dér råber krigeren.
1:15En vredes dag er den dag,
en nødens og trængslens dag,
en ødelæggelsens og forladthedens dag,
en mørk og dunkel dag,
en skyens og mulmets dag,
1:16en dag med hornklang
og krigsråb mod de befæstede byer og høje hjørnetårne.
1:17Jeg vil sende plager over menneskene
så de går rundt som blinde,
for de har syndet mod HERREN,
og deres blod skal udgydes som støv og deres kød som skidt.
1:18Hverken deres sølv eller deres guld skal kunne redde dem på HERRENS vredes dag,
men ved hans lidenskabs ild skal hele jorden fortæres,
for han skal gøre en ende,
ja, hastigt gøre en ende på alle jordens beboere.
          

Vælg kapitel

1 2 3

Vælg kapitel

1 2 3

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Dato for denne version: 13.02.2018