Den Frie Bibel

Sefanias’ Bog, kapitel 3

Den oprørske by

3:1Ve den oprørske og besmittede, den undertrykkende by!
3:2Den hører ikke på nogen røst, den tager ikke imod tugt,[a]Kan også oversættes med »opdragelse« eller »formaning«.
den stoler ikke på , den holder sig ikke nær til sin Gud.
3:3Dens fyrster i dens midte er brølende løver,
dens dommere er aftenulve som ikke levner til om morgenen.
3:4Dens profeter er uforskammede, bedrageriske mænd,
dens præster vanhelliger det hellige, gør vold på vejledningen.[b]Eller »instruktionen«. Ordret »torah’en«.

retfærdighed og Jerusalems genoprettelse

3:5 er retfærdig i dens[c]Ordret »hendes«, sandsynligvis refererende til Jerusalem. midte, han gør ikke uret.
Morgen efter morgen lader han sin beslutning[d]Det hebraiske mišpāṭ kan også oversættes med »ret« eller »bud«. »Beslutning« er dog det mest oplagte i konteksten, jf. v. 8. komme for lyset.
- Det slår ikke fejl. –
Men den uretfærdige kender ikke til skam.[e]Sidste del af verset kan også oversættes »han [= ] kender ikke til uretfærdighed, skam«, jf. LXX og Vulgata.
3:6Jeg udryddede folkeslag,
deres hjørnetårne er ødelagte,
jeg har knust deres gader så ingen går gennem dem,
deres byer er ødelagt så der ikke er nogen;
ingen bor der.
3:7Jeg sagde: »Sandelig, du skal frygte mig, tag imod tugt!«
så ville hendes bolig ikke blive udryddet,
intet af alt det jeg havde bestemt over hende.[f]Udtrykket »havde bestemt over hende« kan også oversættes med »jeg straffede hende«, sådan at verset ville have betydningen at selvom Gud straffede byen, ville han ikke helt udrydde den.
Men de stod tidligt op;
alle deres gerninger var fordærvede.
3:8Derfor, vent på mig, siger ,
på den dag hvor jeg rejser mig efter bytte!
For min beslutning er at jeg vil indsamle folkeslagene,
at jeg vil samle kongerigerne
for at udøse min fortørnelse over dem, al min brændende vrede.
For ved min lidenskabelige ild skal hele jorden fortæres.
3:9For da vil jeg forvandle folkenes læber til rene læber for at de alle kan påkalde navn og tjene ham i enhed.[g]Ordret »med én skulder«, der på dansk kan gengives med »skulder ved skulder«.
3:10Fra regionen bag Kush’s floder skal mine tilbedere, mit spredte folk, bringe mine afgrødeofre.
3:11Den dag skal du ikke skamme dig på grund af alle de gerninger hvormed du forbrød dig imod mig,
for da vil jeg fjerne de stolte og pralende fra din midte,
og du skal ikke længere ophøje dig selv på mit hellige bjerg.
3:12Men jeg vil lade et ydmygt og svagt folk blive tilbage i din midte,
og de skal søge tilflugt i navn.
3:13Israels rest skal ikke gøre uret og ikke lyve,
og der skal ikke findes en bedragerisk tunge i deres mund,
for de skal finde føde[h]Ordret »græsse«, der er taget fra en hyrde-metaforik. og hvile,
og ingen skal skræmme dem.
 
3:14Syng, Zions datter!
Råb højt, Israel!
Lovsyng, og fryd dig af hele dit hjerte, Jerusalems datter!
3:15 har fjernet dommene[i]Eller »beslutningerne«, jf. v. 5 og 8. over dig;
han har udryddet din fjende.
, Israels konge, er i din midte,
du skal ikke længere frygte noget ondt.
3:16På den dag skal der siges til Jerusalem:
»Frygt ikke, Zion! Lad ikke dine hænder synke!«
3:17 din Gud i din midte;
en kriger som frelser.[j]»som« er underforstået i »en kriger som frelser«.
Han skal glæde sig over dig med fryd,
han skal tie i sin kærlighed,
han skal juble over dig med lovsang.
3:18De som var bedrøvede fordi de ikke kunne komme til højtiden,
dem vil jeg samle, fra dig var de.
Forhånelse har hvilet som en byrde over dem.[k]Verset er vanskeligt, og der er foreslået mange oversættelser. En anden mulig oversættelse end den der er forslået her, er at forstå môʕēd mere ordret som »den fastsatte tid« i stedet for »højtid« og at forstå ʔāsaftî som »jeg straffede« i stedet for »jeg samlede« (jf. 1,2-3), hvilket ville give oversættelsen »De som led på grund af den fastsatte tid [hvor] jeg straffede jer, de var en forhånelse [som] lå over dem«.
3:19Se, til den tid vil jeg skride ind mod alle som plager dig;
jeg vil frelse den haltende og samle de fordrevne
og gøre dem til pris og til ære[l]Ordret »navn«. i hele det land[m]Eller »over hele jorden«. hvori de blev til skamme.
3:20Til den tid vil jeg bringe jer;
til den tid vil jeg samle.
For jeg vil gøre jer til ære[n]Ordret »navn«. og pris blandt alle jordens folk
når jeg omvender jeres fangenskab[o]Se noten til 2,7. for øjnene af jer,
siger .

Vælg kapitel

1 2 3

bVælg kapitel

1 2 3

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Dato for denne version: 13.02.2018