Den Frie Bibel

Paulus’ Brev til Titus, kapitel 1

Forord

1:1Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, der er udsendt til at virke tro hos de udvalgte og erkendelse af sandhed der fører til gudsfrygt 1:2med håb om evigt liv, som Gud, der ikke lyver, har lovet fra evige tider, 1:3og han har i den rigtige tid åbenbaret sit ord ved den forkyndelse han har betroet mig ifølge befaling fra Gud, vores frelser, 1:4hilser Titus, mit ægte barn i vores fælles tro: Nåde og fred fra Gud Fader og Kristus Jesus, vores frelser.

En ældstes kvalifikationer

1:5Derfor efterlod jeg dig på Kreta for at du skulle ordne hvad der mangler, og indsætte ældste i byerne sådan som jeg havde befalet dig. 1:6En ældste skal være uangribelig, én kvindes mand, med troende børn, ikke under anklage for udsvævelse eller ulydighed. 1:7En tilsynsmand skal være uangribelig da han er Guds husholder, ikke egenrådig, ikke opfarende, ikke fordrukken, ikke voldsom, ikke grådig efter penge, 1:8men gæstfri, elskende det gode, behersket, retfærdig, from, disciplineret 1:9og en som holder fast i det troværdige ord i overensstemmelse med læren for at han kan være kompetent til både at formane ved den sunde lære og gendrive dem der siger imod.

Advarsel mod falske lærere

1:10For der er mange oprørske, nonsens-talende, bedragere, især blandt de omskårne, 1:11som man skal lukke munden på, og som ødelægger hele familier når de lærer det man ikke må lære, for skammelig vindings skyld. 1:12En af dem, deres egen profet, har sagt: »Kretere er altid løgnere, onde dyr, griske og dovne.« 1:13Dette vidnesbyrd er sandt. Derfor skal du irettesætte dem skarpt for at de må blive sunde i troen 1:14så de ikke er optaget af jødiske myter og bud fra mennesker som vender sig bort fra sandheden. 1:15Alt er rent for de rene, men for de besmittede og ikke-troende er intet rent, men de er blevet besmittet i både tanker og samvittighed. 1:16De hævder at kende Gud, men de fornægter ham ved deres gerninger. De er modbydelige, ulydige og ukvalificerede til al god gerning.
          

Vælg kapitel

1 2 3

Vælg kapitel

1 2 3

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 23.10.2023